Kultur

Filmfestivaler frykter de må klare seg selv

Flere av landets filmfestivaler går en usikker tid i møte når Film & Kino vedtar å endre organisasjonsform og samtidig kutter tilskudd til en rekke filmtiltak.

Det kan gå mot istid for landets film- festivaler når bransjeorganisasjonen Film & Kino nå trapper ned sin støtte. Her er det barn som ser utekino på snøskjerm i Tromsø sentrum under Tromsø internasjonale filmfestival i 2012.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Fritt fall i avgiftsinntekter fra DVD-salget her til lands gjør at et omorganisert Film & Kino nå vil kvitte seg med en rekke oppgaver de for syv år siden ble pålagt av tidligere kulturminister Trond Giske (Ap).

Mandag skal landsmøtet i bransjeorganisasjonen vedta en historisk endring i organisasjonsformen.

Dessuten varsler de en kraftig kursendring av hva organisasjonen skal holde på med fremover om Kulturdepartementet ikke kompenserer for de tapte inntektene.

Kutter all støtte til filmfestivaler

Blant annet kuttes bevilgninger til filmfestivaler helt vekk fra budsjettet i 2016.

- Det som skjer nå, er helt nødvendig. Det er en konsekvens både av at inntektene våre fra DVD-avgifter nærmest er halvert, og at private selskaper nå har overtatt mer enn 50 prosent av den norske kinodriften fra kommunene, sier administrerende direktør i Film & Kino, Lene Løken.

Etter over 20 år som markant sjef for organisasjonen, forlater hun den for å bli pensjonist.

  • LES OGSÅ: Norsk bølge på USAs viktigste filmfestival

Må tilbake til kulturbudsjettet

Ifølge Løken ble Film & Kino pålagt tidligere statlige filmoppgaver for ca. 23,5 millioner kroner i året da Trond Giske var kulturminister.

Dette gjaldt blant annet støtte til filmfestivaler, cinematekene, Norsk Filmklubbforbund og teksting, samt filmtiltak til barn og unge og nasjonale oppgaver for Den kulturelle skolesekken.

- Vi fikk disse oppgavene i en tid da Norsk kino— og filmfond flommet over av inntekter på grunn av rekordhøyt DVD-salg. Nå må disse oppgavene tilbake til det statlige kulturbudsjettet, sier Løken. Hun har i flere år advart Kulturdepartementet om utviklingen.

50-60 millioner i inntektsfall

I toppåret 2007 hadde Norsk kino- og filmfond over 95 millioner kroner i inntekter.

I år har Film & Kino budsjettert med 49 millioner kroner i inntekter til fondet, 24 millioner kroner i form av avgift fra kinobilletter og 25 millioner kroner i avgift fra DVD-salg.

I budsjettet for 2015 ventes dette å synke til 42 millioner kroner, og så ned til 38 millioner kroner i 2016.

I fjor svarte Kulturdepartementet blant annet med å ta tilbake ansvaret for finansieringen av Kortfilmfestivalen i Grimstad, som siden 2006 har hatt status som knutepunktfestival.

Festivalen fikk i 2014 2,8 millioner kroner via kulturbudsjettet.

- Vi er svært tilfreds med denne løsningen, som for oss gir stor forutsigbarhet og sikker drift, sier kunstnerisk leder Torunn Nyen i festivalen.

«Skummelt» for filmfestivaler

Men for store og viktige festivaler som Tromsø internasjonale filmfestival og Bergen internasjonale filmfestival er en løsning helt i det blå.

Totalt er det ca. 40 filmfestivaler i Norge.

- Vi har en dialog med Kulturdepartementet, men signalene derfra har så langt vært «vent og se». Departementet viser også til en filmmelding som kommer en gang ut i 2015, sier direktør Martha Otte i Tromsø internasjonale filmfestival.

- Dette er skummelt for kulturbedrifter som har en sårbar økonomi fra før.

Otte trøster seg likevel med at støtten festivalen har fått hvert år fra Film & Kino bare utgjør 10 prosent av totalbudsjettet.

Hun viser til at sponsoravtaler av ulike typer og størrelser utgjør tilsammen over 30 prosent av budsjettet.

I år deltok 340 frivillige med minst 15 timer hver for å lage festivalen, som hadde et totalt publikumsbesøk på 58.167. Med det er den landets største filmfestival.

- Har hjertet i halsen

- Det er ikke slik at filmfestivalene ber om almisser fra Kulturdepartementet. Vi skaper store verdier i alle ledd. Departementet leker med ild når de utsetter å ta stilling til statens rolle i denne saken. Usikkerhet er en trussel mot mangfold og kvalitet, sier Otte.

Hun håper departementet i løpet av kort tid kunngjør en kortsiktig løsning også for 2015.

Tor Fosse i Bergen internasjonale filmfestival venter også på nye signaler.

- Vi som jobber med filmfestivaler her i landet, sitter med hjertet i halsen. Det var illevarslende at Thorhild Widvey startet i jobben sin med å kutte 30 millioner kroner til produksjon av film. På mange måter får man inntrykk av en minister som ikke tar feltet på alvor, sier han.

Han advarer mot at staten ikke tar ansvaret få å sikre oppsetting av smal kvalitetsfilm i Norge.

- En ting er å lage film, men det betyr ingenting i lengden om filmene ikke blir vist for folk, sier Fosse.

LES OGSÅ:

Ingen løfter fra Kulturdepartementet

Statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet kan ikke love en snarlig løsning for finansiering av filmtiltakene som nå droppes av Film & Kino.

Departementet har foreløpig lagt til side et forslag om avgift på såkalt klikkefilm. Dette er praktisk vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi en slik avgift må gjelde både norske og utenlandske tilbydere, får Aftenposten opplyst.

— I påvente av filmmeldingen ble det i 2014-budsjettet lagt inn et engangstilskudd øremerket filmfestivaler på 7,5 mill kroner og cinematek utenfor Oslo på 3,7 mill kroner for å redusere konsekvensene av lavere inntekter til fondet som administreres av Film & Kino. Ansvaret for filmtiltak for barn og unge ble fra budsjettåret 2014 overført fra Film & Kino til Norsk filminstitutt, sier Åmås.

Venter med å ta stilling

- Film & Kino har i sitt budsjettforslag for 2015 påpekt at nye overføringer fra statsbudsjettet er nødvendig for å opprettholde de filmkulturelle oppgavene. Vil dere komme med slike midler på statsbudsjettet for 2015?

— Dette er en sak vi må vurdere i den ordinære budsjettprosessen, svarer han.

Kulturdepartementet har heller ikke tatt stilling til hvordan Norsk kino- og filmfond skal forvaltes etter at omorganiseringen av Film & Kino trer i kraft.

— Dette, og spørsmålet om ansvarsdelingen mellom staten og Film & Kino, vil vi komme tilbake til i forbindelse med den kommende filmmeldingen, sier Åmås.