Kultur

Vil bygge Trondheim i tre

Trondheim ønsker å frata Bergen hegemoniet som landets ledende treby. Byen vil bli et internasjonalt bylaboratorium for bruken av tre som byggemateriale.

Langs Nidelva har Anders Gunleiksrud og John Haddal Mork, begge masterstudenter i arkitektur ved NTNU bygget «Piren». Det har blitt en ny turistattraksjon i bartebyen.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

— Det er allerede stor aksept for å bruke tre både i småhusbebyggelse og som fasademateriale her i byen, men det er mer å gå på når det gjelder å bruke mer tre i byrom og større bygninger, sier byplansjef Hilde Bøkestad i Trondheim kommune.

De store forsknings- og utviklingsmiljøene innen materialteknologi og arkitektur, i kombinasjon med byens over tusenårige historie som treby, gjør byen derfor velegnet til å bli et nasjonalt bylaboratorium for trebruk, mener hun.

Historisk konferanse

Neste uke arrangeres Forum Holzbau Nordic 14, i Trondheim, en europeisk konferanse om trebygg og trekonstruksjoner. Her samles byggenæring, forskningsmiljøene, utdanning og myndigheter fra hele Europa for å utveksle erfaringer om bruken av tre. Det er første gang at konferansen arrangeres i Norge.

I Trondheim utredes nå muligheten for et samlet byintegrert universitetscampus. I tillegg legges det til rette for flere store byutviklingsområder.

Flere konkrete treprosjekter har allerede sett dagens lys. I fjor fikk Pir II arkitekter den gjeve WAN-prisen for beste trearkitektur for nye kontorbygget til Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim. I høst står nye Åsveien skole i Trondheim ferdig, bygget i massivt tre.

- Et genistrek av Trondheim

— Jeg synes det er både klokt og fremsynt av Trondheim å gå inn for en satsning på tre. Det at trønderne nå, på tvers av politiske kampsaker og lokale feider, enes om en strategi for å løfte Trondheim ut av mengden av byer og tettsteder, er etter mitt skjønn en genistrek. Det er noe ganske annet enn Bergen og Røros i alle fall, hvor det ikke har blitt bygget særlig mye interessant i treverk de siste 200 årene.

Som et bidrag til trekonferansen Holzbau Nordic har 17 arkitektstudenter designet og bygget «Bølgen», som knytter sammen øvre og nedre del av Kjøpmannsgata i Trondheim.

Det sier Magne Wiggen, sivilarkitekt og professor ved Arkitektur— og designhøgskolen i OsloI dag er det hard kamp mellom Europas byer og regioner om de beste hodene, stabil arbeidskraft og trygge skattebetalere.

Les også:

Les også

Høy kvalitet på norsk stein, likevel taper den kampen

At Trondheim ved å gå for et lett gjenkjennbart og karakteristisk byformende grep som valg av tre som materiale, mener Wiggen vil gi et signal om modernitet, miljøkvalitet og bykultur fullt på høyde med det beste i utlandet.

— Næringsliv vil like å etablere seg, de som ønsker å leve i en innovativ og bærekraftig by vil like å bo der, og studenter og professorer vil studere der, møte kjærester her, og kanskje bo der, og dermed sikre både vekst og velstand, sier han.

Bergen ønsker visjonene velkommen

— Hvis Trondheim forplikter seg til å sette i gang prosjekter hvor tre står i fokus, så er det bra. Det vil komme hele nasjonen til gode.

Det sier Petter Bergerud, professor ved Kunst- og designhøyskolen (KHIB) i Bergen og pirmus motor for Bergen International Wood Festival (BIWF).

Han mener det ikke ligger noen konflikt i at Trondheim ønsker å utvikle et bylaborartiurm for trevirke, til tross for at det satses mye på tre også i Bergen og Stavanger.

— I Trondheim ligger alle ressursene samlet innen konstruksjon, overflate, brann og akustikk. Både NTNU og SINTEF er nasjonale sentre, og jo mer fokus vi har på fornybare ressurser og bærekraftig utvikling, jo bedre er det.

— Det er ingen ulempe at mange byer ønsker å utvikle bruken av tre. De store byene er kanskje de viktigste arenaene med tanke på bærekraftig utvikling. At de ulike byene kan utvikle sin egenart og kunnskap som er stedsspesifikke for og hver by er bare spennende, sier byplansjef Bøkestad i Trondheim.

Konkrete prosjekter

Fredrik Shetelig, dekan ved fakultet for kunst og arkitektur ved NTNU, mener satsingen på tre er viktig også for utdanningsmiljøet i byen.

Fredrik Shetelig, dekan ved fakultet for kunst og arkitektur ved NTNU, mener satsingen på tre er viktig også for utdanningsmiljøet i Trondheim. Her sammen med Turid Helle, ved rådmannens fagstab i Trondheim kommune.

— NTNU har siden 2000 hatt en kontinuerlig satsing på tre som byggemateriale ved både arkitekt- og ingeniørmiljøet. Vi har fått på plass en del rammevilkår for å jobbe videre med tre i utdanningen ved NTNU. Det er viktig at vi har noen å leke med, ellers blir vi sittende på tegnesalen og blir litt alene. Så for oss er det avgjørende at vi skaper en relasjon med eksterne parter for å bidra til innovasjon i både byutvikling og treindustri, sier han.

- Et genistrek

— Jeg synes det er både klokt og fremsynt av Trondheim å gå inn for en satsning på tre. Det at trønderne nå, på tvers av politiske kampsaker og lokale feider, enes om en strategi for å løfte Trondheim ut av mengden av byer og tettsteder, er etter mitt skjønn en genistrek. Det er noe ganske annet enn Bergen og Røros i alle fall, hvor det ikke har blitt bygget særlig mye interessant i treverk de siste 200 årene.

Det sier Magne Wiggen, sivilarkitekt og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

I dag er det hard kamp mellom Europas byer og regioner om de beste hodene, stabil arbeidskraft og trygge skattebetalere.

At Trondheim ved å gå for et lett gjenkjennbart og karakteristisk byformende grep som valg av tre som materiale, mener Wiggen vil gi et signal om modernitet, miljøkvalitet og bykultur fullt på høyde med det beste i utlandet.

— Næringsliv vil like å etablere seg, de som ønsker å leve i en innovativ og bærekraftig by vil like å bo der, og studenter og professorer vil studere der, møte kjærester her, og kanskje bo der, og dermed sikre både vekst og velstand, sier han.

Ønskes velkommen

Også i Bergen ønskes visjonene velkomne.

— Hvis Trondheim forplikter seg til å sette igang prosjekter hvor tre står i fokus, så er det bra. Det vil komme hele nasjonen til gode.

Det sier Petter Bergerud, professor ved Kunst- og designhøyskolen (KHIB) i Bergen og pirmus motor for Bergen International Wood Festival (BIWF).

Han mener det ikke ligger noen konflikt i at Trondheim ønsker å utvikle et bylaborartiurm for trevirke, til tross for at det satses mye på tre også i Bergen og Stavanger.

— I Trondheim ligger alle ressursene samlet innen konstruksjon, overflate, brann og akustikk. Både NTNU og SINTEF er nasjonale sentre, og jo mer fokus vi har på fornybare ressurser og bærekraftig utvikling, jo bedre er det.

Dette handler om lagspill og inspirere hverandre, sier han.

Les også

  1. Høy kvalitet på norsk stein

  2. Kulturhus nominert til hederspris