Telenor vil ikke ta piratansvar

Mener blokkering av The Pirate Bay vil bryte med menneskerettigheter og ytringsfriheten.

-Er det ulovlig å leie ut denne kabelen, spurte Telenor-advokat Rune Opdahl fra advokatfirmaet Wiersholm i Asker og Bærum tingrett i formiddag.

-Det finnes ingen hjemmel etter norsk lov for å pålegge Telenor å stenge trafikken til The Pirate Bay, sa advokat Rune Opdahl fra advokatfirmaet Wiersholm i sitt innledningsforedrag i Asker og Bærum tingrett i formiddag.

For å illustrere saken holdt han frem en knallgul nettkabel for dommer og motparter.

-Er det ulovlig for Telenor å leie ut denne kabelen? Det er i praksis hva denne saken handler om, sa han.

Opdahl viste til reglene i E-handelsloven, åndsverksloven og Europaparlamentets opphavsrettsdirektiv, som etter hans mening fritar Internett-leverandører for medvirkeransvar for fremstilling av kopier av åndsverkbeskyttede verker.

Han påpekte særlig at det etter endringene i åndsverksloven i 2005, ble gjort unntak i paragraf 11a for midlertidig kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale i datanettverk mens databrukere overfører data for fremstilling av en ny kopi.

Ifølge advokaten skiller norsk lov seg klart fra dansk lov på dette feltet. Han avviste derfor en hver sammenligning med rettstilstanden i Danmark, der det Telenor-eide Tele 2 i to rettsinstanser har tapt en tilsvarende sak og er blitt nødt til å innføre en foreløpig blokkering av The Pirate Bay. Saken skal nå opp i dansk Høyesterett.

-Ikke Telenors oppgave

-Det er grenser for hva en Internett-leverandør kan blokkere av innhold for sine brukere. Vi vet at nettet florerer av tilbud om ulovlige ting. For eksempel finnes det nettsteder som tilbyr narkotika eller ulovlige våpen, men det er ikke Telenors oppgave å forhåndssensurere dette overfor nettbrukerne. Hvis Telenor skulle tape denne saken, hva blir det neste selskapet må stoppe av nettinnhold? Dette kan jo anta helt absurde dimensjoner, sier Opdahl overfor Aftenposten.

-Musikk og filmbransjen påpeker at dere lenge har hatt filtre som kan stoppe barneporno. Hvorfor ikke da blokkere deling av piratkopierte åndsverk?

-Det er svært stor prinsippiell forskjell på de to tingene. Dette kan overhodet ikke sammenlignes, svarer advokaten.

Er enige

Opdahl påpeker at Telenor selvsagt er enig med rettighetshaverne at ulovlig kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale er et onde, og at dette fører til massive tap for dem som lever av å selge musikk, film og dataprogrammer.

-Men det er ikke Telenors samfunnsoppgave å kontrollere dette, sier han.

I retten avviste han saksøkernes påstand om at Telenor er en aktiv bidragsyter for å spre tyvegods på nettet. Han viste også til at fildelingen skjer direkte mellom brukerne, uten at noe av filinnholdet ligger direkte på The Pirate Bays servere.

Opdahl viste til at fildelingsteknikken i seg selv ikke er ulovlig, og at den brukes i stort omfang av aktverdige og lovlydige aktører som eksempelvis NRK og BBC til å spre sine programmer.

Advokaten påpekte også at Telenor i mange år har samarbeidet med rettighetshaverne for å utvikle lovlige tjenester for omsetning av musikk og film. Nylig startet selskapet musikktjenesten Wimp, og det har lenge vært mulig å kjøpe musikk til mobiltelefoner via Djuice. Telenor-siden online.no leier ut streamet film, og det Telenor-eide selskapet Canal Digital er en stor aktør på omsetning av film til kabel TV-kunder.

-Brukt lang tid

Samtidig understreket han at saksøkerne har brukt svært lang tid før de kom med sitt søksmål mot Telenor.

Allerede i 2004 var The Pirate Bay godt etablert som et ledende fildelingsnettsted. Da klaget en av saksøkerne, Warner Music til PB, på spredningen av en av deres musikkinnspillinger. Men først i januar i år kom kravet til Telenor fra motpartens advokater om blokkering av trafikken, sa han.

Lett å omgå nettsperre

Miljøpartiet De Grønne mener rettsaken mot Telenor er meningsløs, og har på sin hjemmeside valgt å legge ut en lenke til oppskriften på hvordan sperren kan omgås ved noen få klikk.