Kultur

Ønsker mindre terrordekning

  • Forf>
  • <forf>espen A. Eik <
  • Norske medier burde underdrive betydningen av terroraksjonene i London, mener Erik Hillestad.

— Terror er avhenging av medieoppslag for å ha noen som helst effekt. Norske mediers oppslag har maksimert frykten slike aksjoner skaper - og det er akkurat det terroristene ønsker. Jeg mener ikke at man skal tie om disse aksjonene, men ved oppslag som "Norske havner ikke terrorsikre" (fra Aftenposten, journ. anm), eskalerer man terrorfrykten, sier Erik Hillestad.I et leserbrev til Vårt Land i går skriver Hillestad, daglig leder for Kirkelig Kulturverksted, at norske medier opptrer med en "grenseløs lojalitet" mot terrorister. Han mener også at mediene har viet terrorhandlingene i London altfor mye plass. Mediene burde gitt disse terroraksjonene like mye plass som krigshendelser i Afrika, heter det i leserbrevet.- Sett fra et norsk perspektiv, er ikke en internasjonal terroraksjon i London av større betydning enn en borgerkrig i Afrika?- Jo, det kan du si. Men det ville ikke skade hvis mediene underestimerte betydningen av London-aksjonen for slik å hindre terrorens effekt. Hvis man velger å gjøre aksjonen mindre enn den er, spiller man en aktiv rolle i forhold til terroren. - Du mener også at dekningen av terroren er gjort for å selge flere aviser. Hvis norske havner er dårlig sikret mot terror, er ikke det noe som bør påpekes?- Jeg mener absolutt at oppslagene er formet for å selge. Man kunne enkelt ha håndtert saker som sikkerheten i norske havner på en mindre eskalert måte, og fått samme effekt i forhold til sikkerheten. :

Les også

- Et skremmende syn på medienes rolle

Erik Hillestad er daglig leder for Kirkelig Kulturverksted.