Forsvareren til voldtektstiltalt kulturprofil ber om frifinnelse

Anklagene mot den voldtektstiltalte kulturprofilen stemmer ikke med det som kom frem rett etter at overgrepene skal ha skjedd, mener forsvareren hans.

Saken mot kulturprofilen går for Oslo tingrett.

Forsvarer Elisabeth Myhre gikk i Oslo tingrett mandag gjennom de ulike punktene i tiltalen, som omfatter voldtekt av yngre kvinner mens de var beruset eller sov.

– Det nedlegges påstand om at han blir å frifinne, sa advokat Myhre i retten.

Myhre står fast ved at alle sakene mot den 50-årige mannen har sitt utspring i samtaler mellom to venninner som begge anmeldte ham for voldtekt – og har betegnet det som en konspirasjon.

– De tidsnære sporene går ikke i hop med anklagene som fremmes flere år senere, sa forsvareren.

Medie- og kulturprofil

Mannen, som har hatt ledende stillinger i en festival og i mediebransjen, er tiltalt for ni voldtekter, men nekter straffskyld.

Forsvareren trakk blant annet frem at flere av de fornærmede og den tiltalte hadde mye kontakt med til dels ganske positiv tone i tiden etter episodene som senere er anmeldt.

Hun pekte på at en av kvinnene blant annet var på fest med kulturprofilen og også på andre måter kommuniserte med ham i tiden etter at overgrepet skal ha funnet sted.

Hevder seg utsatt for konspirasjon

I den aktuelle saken dreide det seg om rundt årsskiftet 2014/15.

– Det første sporet vi får om at noe er galt i relasjonen mellom dem, er 20. juli 2015. Hun svarer ikke på den tiltaltes melding, sa forsvareren.

– Helt sammenfallende med at hun og NN (en annen fornærmet, red.anm.) har startet sin prosess, fortsatte hun – med henvisning til det hun omtaler som «informasjonsspredningen».

I retten har kulturprofilen forklart at han ikke kjenner seg igjen i kvinnenes forklaringer. Han hevder de ønsker å ramme ham, og også at de har såkalte falske minner.

– Det er etter vårt syn ingenting som har kommet fram under bevisførselen som tyder på at de fornærmede har dannet en form for konspirasjon eller hevet seg med på et hevntokt – bevisst eller ubevisst – mot tiltalte, sa aktor, statsadvokat Trude Antonsen i sin prosedyre i forrige uke.

Fra 2005 til 2014

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2005 og 2014 blant annet i mannens leilighet i Oslo, på forskjellige hoteller eller festivalen der han jobbet. I tillegg er han tiltalt for seksuell omgang med ei jente under 16 år og bruk av det narkotikske stoffet MDMA.

Mannen var opprinnelig siktet for voldtekt av 13 kvinner. Han har tidligere anmeldt åtte kvinner for falsk eller uriktig forklaring.

Straffesaken startet i Oslo tingrett 21. januar. På grunn av koronasituasjonen ble prosedyrene utsatt tre dager og startet torsdag i forrige uke.

Slutten av saken er gjennomført med tre av bistandsadvokatene til kvinnene i en tilstøtende sal til hovedsalen – sammen med pressen. I tillegg følger fire bistandsadvokater saken fra hjemmekontor via videolink.