Hva slags ledere vil vi ha?

Norske arbeidsplasser ville nytt godt av ledere med større fagkunnskap om det de faktisk er satt til å gjøre, nemlig å lede.

Ofte er det nettopp de som blir ansett som sterkest faglig blant sine egne, som får spørsmål om å påta seg lederansvar. Selv om det innebærer helt andre oppgaver, skriver Anita krohn Traaseth.
  • Anita Krohn Traaseth

Hvis du skal operere et kne eller et øye, forventer du at den som utfører operasjonen har medisinsk utdannelse. Når det skal bygges en ny bro eller motorvei, forventer du at ingeniører står for konstruksjonene. Men får du en ny leder, forventer du da at vedkommende har formell lederutdannelse? Sannsynligvis ikke, og det er ikke så rart. Formell ledelsesutdannelse og respekten for ledelse som fag har ikke lang fartstid i Norge.

Ifølge førsteamanuensis Pål Nygaard ved Handelshøyskolen BI kom ikke ledelsesutdanning til Norge før etter annen verdenskrig. Vi hadde, og har fortsatt, en utbredt holdning om at de som har fagkompetanse i en organisasjon også er de som burde lede den. At leger leder sykehus, tidligere konsulenter leder konsulenthus, og advokater leder advokatfirmaer.

Les hele saken med abonnement