Kultur

Ondskap i bokhyllene

Fem bøker som belyser ondskapen

  • Rune Hallheim
    Rune Hallheim
    Journalist
afp000888055.jpg

1 Klaus Mann: Mefisto Romanen handler om skuespilleren Hendrik Höfgens' karrière i Tyskland på 20— og 30-tallet. Da han skal spille rollen som Mephisto i Faust, går det opp for ham at han har inngått en pakt med djevelen – nazistene – og har mistet sine menneskelige verdier. Boken kom i 1936, da Klaus Mann allerede var flyktet til Holland. Det finnes også en utmerket filmversjon, med Klaus Maria Brandauer i hovedrollen. Ti år senere skrev hans far – Thomas Mann – Doktor Faustus, som også er bygget på Faust-motivet.

afp000888058.jpg

2 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem Arendt var hva man kanskje kan kalle en politisk filosof. Hun var blant annet opptatt av totalitære ideologier. Da Adolf Eichmann var en av konsentrasjonsleirenes viktigste administratorer, og da han ble kidnappet og stilt for retten i Israel, fulgte hun rettssaken. Hun formulerte frasen "ondskapens banalitet", som en karakteristikk av vår evne til ikke å tenke gjennom våre handlinger. Eichmanns ondskap var ikke dypt forankret, den handlet snarere om hans evne til å bevege seg på overflaten, mens seks millioner døde.

afp000888062.jpg

3 Johan Borgen: Lillelord Borgens romantrilogi handler om Wilfred Sagen, som vokser opp på Oslos vestkant ved forrige århundres begynnelse. Sagen ender på gal side under krigen, kanskje som en logisk konsekvens av hans oppvekst og livsførsel. Mer interessant er det tvisyn Borgen skildrer i guttens sinn, hans virtuositet når det gjelder å styre unna moralske valg. Er det ondskap? Det er i hvert fall mulig å lese romanen slik.

afp000888060.jpg

4 Jens Bjørneboe: Bestialitetens historie Bjørneboe var sterkt opptatt av hvordan mennesker er i stand til å utføre all slags grusomheter mot hverandre, et tema han berørte i flere bøker. Bestialitetens historie er en trilogi, der første bind har tittelen Frihetens øyeblikk . En gammel rettstjener forteller sin historie på flere nivåer, som en odysse gjennom menneskehetens forbrytelser. Denne trilogien er av mange regnet som Bjørneboes hovedverk.

afp000888061.jpg

5 Lars Fr. Svendsen: Ondskapens filosofi Filosofen Svendsen reflekterer over ondskapen som fenomen og ordner den i kategorier. Mest interessant er kanskje hans blikk på den instrumentelle ondskap, der hensikten helliger middelet. Dette er alle ekstremisters ondskap, fra Holocaust til IS, gjerne kombinert med den idealistiske ondskap, der man gjør det onde fordi man vil det gode. Svendsen henter begrepet ondskap ut av teologenes litt støvete vokabular, og gjør det til et anvendelig uttrykk i et sekularisert samfunn.

Les mer om

  1. Litteratur