Omstendelig landssvikhistorie

Gerd Brantenberg:

LANDSSVIKERSKEN

Aschehoug

Gerd Brantenberg vil åpenbart mye med sin nye roman. Spørsmålet er om hun vil for mye.