Kultur

Omstendelig landssvikhistorie

Gerd Brantenberg:<br></br> LANDSSVIKERSKEN<br></br> Aschehoug<br></br> Gerd Brantenberg vil åpenbart mye med sin nye roman. Spørsmålet er om hun vil for mye.

  • Anne Merethe K. Prinos - Litteraturanmeldelse

Det er ingen tvil om at Gerd Brantenberg har mye på hjertet i sin nye roman. Ambisjonene er det heller ingenting i veien med. Boken er et forsøk på å gi en alternativ versjon av motivene bak det såkalte landssviket, samtidig som den vil fortelle historien om et kvinneliv i alle dets fasetter og avskygninger. Resultatet vi sitter igjen med, er en omfangsrik, omstendelig og springende tekst som tærer temmelig kraftig både på leserens velvilje og tålmodighet.Romanens hovedperson Cläre Emilie Darteln vokser opp i et storborgerlig miljø i Magdeburg mot slutten av 1800-tallet. Hun gifter seg med den norske kjemikeren og arvelighetsforskeren Hans Rudolf Gjarm og flytter til Norge med ham. Ekteskapet blir stormfylt, men Emmi, som hun kalles, forblir en lojal støttespiller for mannen i hans arbeid med rasehygieniske teorier. Veien til medlemskap i NS er med andre ord kort for kvinnen som slites mellom to land. Etter annen verdenskrig blir Emmi idømt en klekkelig bot for sitt svik, men er dette en rettferdig dom? Uten at romanen gir et eksplisitt svar, går den langt i å sympatisere med sin hovedperson. Mennesket bak det såkalte sviket trer frem for oss, og slik nyanseres bildet av den usle quislingen. Problemet er at forfatteren pøser på med et vell av detaljer og digresjoner for å gi oss dette bildet, som dermed blir både uskarpt og ufokusert. Snart hører vi litt om en svoger på tinget, snart om en svigermor som en gang har vært hemmelig forlovet med Bjørnstjerne Bjørnson. Det som kunne ha vært et fint kvinneportrett, druknes med andre ord i uvesentligheter som ikke har noen betydning for hovedhandlingen, og slik fremstår romanen som overlesset og til dels retningsløs.Gerd Brantenberg er en fin forfatter som har skrevet både lattervekkende politiske satirer og vare, personlige erindringsbøker. Det er ingen grunn til å tro at "Landssvikersken" vil bli stående som et høydepunkt i hennes forfatterskap.

Les mer om

  1. Litteratur