Kultur

Arkitekter boikotter konkurranse om vikingskip

Flere arkitektkontorer har valgt ikke å delta i konkurransen om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Grunnen er det de mener er urimelige krav fra Statsbygg.

En internasjonal ekspertgruppe konkluderte med at de historiske vikingskipene og gjenstandene på Bygdøy ikke ville tåle å bli flyttet til et nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika. Derfor besluttet tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2012 at skipene skulle bli på Bygdøy.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Da fristen for innsending av bidrag til den åpne plan— og designkonkurransen om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, hadde Statsbygg mottatt 107 forslag.

— Det har vært stor interesse, både fra inn- og utland. Vi har ventet mange bidrag, men det er selvsagt kvaliteten på forslagene juryen skal vurdere som er det viktigste, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

President i Norske arkitekters landsforbund, Alexandria Algard synes 107 forslag er et forbausende lavt antall. Ifølge Algard har tidligere konkurranser om nasjonale kulturbygg skapt stort engasjement og hatt over dobbelt så mange deltagere.

Hun mener den lave deltagelse kan skyldes konkurransens krav om levering av en såkalt bygningsinformasjonsmodell, BIM.

Les også

Bystyret i Oslo kan ikke garantere at Lambda blir bygget

En klar bekreftelse

— Å designe et nytt Vikingtidsmuseum er en svært attraktiv og prestisjefylt arkitektoppgave. Når så få har levert bidrag tyder det på at kravet om BIM-modellering har fungert som en begrensning. Formålet med en åpen konkurranse er nettopp å få mange og ulike ideer til et prosjekt. Kravet representerer en terskel som gjør at mange har latt være å delta, sier Algard.

BIM er teknisk avansert dataverktøy, som blant annet kan simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere, og kontrollere at et bygg er byggbart.

— BIM-modellering er et verdifullt verktøy og et effektivt kommunikasjonsredskap i utviklingen av byggeprosjekter, men å bruke dette i en konkurransefase, hvor mye ennå ikke er definert, virker uhensiktsmessig, sier presidenten.

Hun avviser at mange arkitekter ikke har lært seg å bruke verktøyet.

Les også

Dette er byrådets Deichman-konklusjon

— Norske arkitekter er svært oppegående i bruken av BIM, men å bruke et så ressurskrevende verktøy i en tidlig fase er vi kritiske til, sier Algard.

Ba om møte med Statsbygg

NAL har diskutert saken med Statsbygg, uten å få gjennomslag for sine synspunkter.

— Det er ikke samfunnsøkonomisk at alle konkurranseforslag skal levere BIM-modell når vi vet at en stor andel sorteres ut raskt. Noen av våre medlemmer har gitt tilbakemelding på at de bruker ca. 150 ekstra timer på å levere BIM. Etter vår vurdering står den mulige nytteverdi for byggherre og jury, ikke i rimelig forhold til det store, ekstra ressursforbruk som pålegges deltagermiljøet i en åpen arkitektkonkurranse, sier Algard.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim mener BIM ikke representerer noe stort problem, hun mener dette er helt vanlig i tilsvarende konkurranser. Statsbygg hadde tilsvarende krav i 2009 i forbindelse med Nasjonalmuseet.

Les også

Her er biblioteksuksessen Oslo kan lære av

— BIM er et godt verktøy

— Jeg kan forstå at noen synes dette er arbeidskrevende og ekstra utfordrende hvis de ikke er vant til å bruke dette verktøyet. Vi erfarer imidlertid at BIM er en god måte å komme frem til de beste løsningene på, sier Njaa Aschim.

Sivilarkitekt Hans Petter Brenk Rønning er blant dem som lar seg provosere av Statsbyggs krav i denne konkurransen.

— Man må ikke glemme at åpne konkurranser i utgangspunktet er ubetalt dugnadsarbeid. Disse tilleggskravene bidrar nok mest til å skremme arkitekter fra å delta i konkurransen, og med kun 107 innsendte forslag ser det ut som om Statsbygg har lykkes ganske godt med dette denne gangen. Vi får håpe at det beste forslaget ikke ligger i den bunken som Statsbygg og verden aldri fikk se, sier han.

Les også

- Jeg hadde ikke hatt noe imot å stå her hvis det skjer i min levetid

Han mener at arkitekter i en tidlig idéfase ikke bør tvinges til å fokusere på hvilket verktøy man bruker.

— Fokus bør ligge på hva man tenker og vil lage. Kreative prosesser er av høyst individuell karakter og det er nokså utidig av Statsbygg å blande inn krav om BIM-modellering i en tidlig idéfase.

Etter mitt skjønn burde Statsbygg fokusere på å verne om oppvekstmiljøet for den gode idé – i langt større grad enn det de her har vist, sier han.