Kultur

- Glem TV 2-lønn

Nybegynnere i TV 2 tjener mer enn NRK-journalister med 30 års ansiennitet. - TV 2 og NRK vil aldri kunne konkurrere, mener Trygve Hegnar.

  • Ann Christiansen
Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen?

NRK-ansatte reagerer kraftig på at de ligger langt under TV 2-reportere i lønn. Profilerte NRK-folk tjener 100 000 kroner mindre enn reportere i TV 2. NRK ligger nå på 43. plass blant mediebedriftene. Lønnsstatistikkene til Norsk Journalistlag bekrefter de store forskjellene. NRK-journalister med 30 års ansiennitet har i snitt 412 622 kroner (lønn og tillegg, men ikke overtid). Til sammenligning har TV 2-journalister med like lang ansiennitet nesten 300 000 kroner mer. Selv TV 2-journalister med kortest ansiennitet (fire år) tjener over 30 000 kroner mer enn NRK-journalister med lengst fartstid. TV 2 opererer med langt høyere personlige tillegg enn NRK.

Mange journalister.

Men kan en almenkringkaster som NRK i det hele tatt konkurrere med en kommersiell aktør?— Jeg tror at problemet er på et annet nivå. NRK har utrolig mange ansatte journalister - rundt 1500. Da er det ikke rart at gjennomsnittsinntektene er lavere, mener Trygve Hegnar.- Vil de aldri kunne konkurrere lønnsmessig?- Nei, tror ikke det. TV 2s stab er dramatisk mindre, på 200-300, det gir mer spillerom for individuelle tillegg og premiering av tryner, stjerner og profiler - det drar snittet opp. Det sier seg selv at når det er 1500 ansatte og det skal fordeles et generelt tillegg til alle, blir ikke tillegget stort.- Snakker NRK-journalistene mot seg selv?- Ja, jeg mener det. De vil ikke ha lønnsdifferensiering som i TV2, noe som drar snittet opp. Og hvis man skal dele likt på alle, blir det ikke rare summen.Hegnar mener at de store personlige tilleggene i TV 2 skyldes den sterke lønnsdifferensieringen. Kringkastingssjef John G. Bernander ville ha en pott på fire millioner som han selv ville fordele til personlige tillegg. Det har NRK-journalistene gitt avkall på, da er resultatet gitt, mener Hegnar.

Komplisert.

Lønnsnivåer i norske mediebedrifter er et veldig komplisert tema, påpeker TV 2-direktør Rune Indrøy. Han mener at en av årsakene til at det har oppstått en relativt stor forskjell mellom TV 2 og NRK er at TV 2s organisasjon i utgangspunktet er lavt bemannet.- Vi har en hel rekke medarbeidere som gjør veldig mange forskjellige funksjoner, dessuten har vi et strengt forbud mot å tjene penger på si. Mens en hel rekke kjente NRK-profiler tjener betydelige pengesummer ved siden av, hevder Indrøy.At NRK har tapt lønnskampen, er ikke noe som har skjedd i løpet av de siste to- tre årene, det har skjedd over lang tid, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes, som mener at det er lisensen som avgjør om en almenkrinkaster kan konkurrere på lønn.- Hvis Stortinget og folkedemokratiet mener at NRKs inntekter skal være større, kan det føre til høyere lønn, sier han.

Les også

  1. Briter vil stoppe Bernander

  2. Men alt gikk ikke i svart

Vaktsjef Natasha Sayer i P3Morgen står streikevakt sammen med Håvard Heggen i Dagsrevyen. Hun er ikke imponert over lønnsnivået i sin ungdommelige avdeling, under 300 000 i gjennomsnittslønn.

Les mer om

  1. TV