Hvem er du, Behring Breivik?

ANMELDELSE. Det er biografi, drama, psykoanalyse og samfunnsdebatt i én og samme bok. Aage Storm Borchgrevinks ambisiøse bok om terroristen er full av nærvær og detaljer, men svaret på gåten uteblir.

  • Vidar Kvalshaug

Anmeldt av MartinJönsson

Kulturchef i Svenska Dagbladet

Det er biografi, drama, psykoanalyse og samfunnsdebatt i én og samme bok. AageStorm Borchgrevinks ambisiøse bok om terroristen er full av nærvær og detaljer,men svaret på gåten uteblir.

Pågrepet. Stilt for retten. Dømt. Fra tidspunktet gjerningsmannen på Utøyaoverga seg til politiet og til han fikk en dom på 21 års fengsel, tok det etdrøyt år. I samme periode gransket 22. juli-kommisjonen hvordan det norskesamfunnet håndterte terrorhandlingen, og hvilke feil som ble begått underveis.Prosessen med å plassere ansvar har vært grundig og effektiv. Formelt sett kansaken arkiveres.

Men virkeligheten er ikke en prosess med en tydelig definert start og slutt.Spørsmålene om terrorhandlingens årsak og virkning kommer til å eksistere ilang tid fremover.

Sannsynligvis vil vi aldri få fullgode svar. Aage Storm Borchgrevink er i den første, storeboken om terrorhandlingen spesielt opptatt av ett spørsmål: Hvem er du, AndersBehring Breivik?

Grundig arbeid

Borchgrevink har ganske godeforutsetninger for å gi en del av svaret. Selv om han er ti år eldre, har hankontakt med flere fysiske berøringspunkter: på vestkanten, på Ris ungdomsskoleog utestedene rundt Solli plass.

Borchgrevink kan mye om miljøene somformet Behring Breivik, og har gjort et grundig arbeid med å skildre alt fraOslos gjengmiljø til det digitale fellesskapet i dataspillverdenen ogantimuslimske hatblogger. Han nærmer seg familie og venner for å komme inn pådet virkelige mennesket, og borer dypt i kompendier og rettsprotokoller for ådanne et bilde av hans personlighet.

Vanskelig tolkning

Det er en formidabel innsats som ligger til grunn, med det resultat atpuslebiter og fragmenter i saken kommer tydeligere frem. Konturene blirfyldigere og dypere i sitt innhold, men det er fortsatt lang vei igjen før vinærmer oss et svar. Hvem er du, Anders Behring Breivik? Og enda viktigere: Kansvaret forklare hvorfor du ble den du er?

Ingen kan hevde noe annet enn at Aage Storm Borchgrevink gjør et hederlig forsøk.

Han søker etter forklaringsmodeller med en slik iver at han tidvis forvandlestil en privatdetektiv som entusiastisk lufter sin nyeste teori.

Han borer seg inn i barndommens psykiske kaos, problematiserer Behring Breiviksforhold til sin mor og andre kvinner, finner indisier i relasjonene tilkamerater med innvandrerbakgrunn og resonnerer rundt Behring Breiviks statussom «metroseksuell».

Han legger spesielt vekt på hvordan Behring Breiviks erfaringer med graffitihar «lært ham å forberede seg på å utføre ulovlige handlinger» og har såledeshjulpet ham med å skape en «modus operandi». Problemet er at vi ikke vet helthvordan vi skal tolke alle eksemplene Borchgrevink mater oss med.

Hvem er du, Anders Behring Breivik?

Mange, men ikke en klart definert person det nødvendigvis er lettere å forstå.Forsøket på å tegne en logisk tidslinje med utgangspunkt i Behrings Breiviksliv og psyke går i samme felle: Det henger ikke helt på greip.

Forfatteren tillegger Behring Breiviks ulike valg av avatarer og alias enbetydelig symbolsk verdi, som strekker seg fra «Andersnordic» i kommentarfeltertil tempelriddernavnet «Andrew Berwick» i webkompendiet 2083.

Ren fiksjon

I særdeleshet fremhever han Behring Breiviks valg av graffiti-signatur itenårene: «Morg», både fordi det er navnet på en superhelt og fordi navnet kanuttales som «morgue», det vil si likhus på engelsk. Videre forsøker Borchgrevink å få oss til å se hvordandet hele knytes sammen i 14-tiden den 22. juli da Behring Breivik la utkompendiet på Internett. «Nå er det ingen vei tilbake. Tiden han tilbrakte ikjellere, chatterom, World of Warcraft og mugne låver var forbi. Nå gikk han uti den åpne verden og inn i avataren».

Dette er et av mange eksempler på hvordan Borchgrevink forsterker dramaturgien ialtfor stor grad.

Andre eksempler er når han beskriver scener om hvordan Behring Breivik haragert og tenkt basert på intervjuer med venner og familiemedlemmer. Her bikkeranalyse og fakta over i ren fiksjon, og det minsker troverdigheten. Han byggerfortellingen på scener og korte klipp, der han veksler mellom å skifteperspektiv fra å følge Behring Breivik, Geir Støre og ungdommene på Utøya. Deter lett å se hvordan dette kan brukes som et fundament for et manus til enspillefilm om terrorhandlingen.

Høyt ambisjonsnivå

Detaljrikdommen og nærværet er sterkt. En kan formelig høre filmusikken når manleser: Først stille og fredelig, etter hvert skjebnesvangert og ensformig, ogtil slutt på vei mot crescendoet. Riktig nok forsvinner filmfølelsen i de langeanalytiske avsnittene med dyptgående tolkninger av Behring Breiviks kompendiumog utmerkede gjennomgang av det hatefulle tankegodset han tilegnet seg gjennomnettsider som document.no og «intellektuelle storebrødre» som Fjordman og HansRustad.

Bokprosjektet legger seg på et høyt ambisjonsnivå. Det er en blanding avbiografi, drama, psykoanalyse og samfunnsdebatt i ett og samme verk.

Men i detjeg blar meg frem til siste side sitter jeg igjen med ett spørsmål: Hvem er du,Anders Behring Breivik?