Kultur

- Må ikke utelukke nytt 22. juli

Forfatteren Kjetil Stormark mener det er viktig at politiet ikke avslutter etterforskningen av Anders Behring Breviks meningsfeller.

Kjetil Stormark har gått gjennom 7000 private e-poster fra Anders Behring Breivik. Foto: Arve Henriksen

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Forfatter og journalist Kjetil Stormark slipper i dag «Massemorderens private e-poster».

Boken inneholder 7000 av Anders Behring Breiviks private e-poster i tiden før 22. juli. De forteller, ifølge forfatteren, at svært mange deler holdningene til Anders Behring Breivik, både i Norge og Europa.

— Vi har ikke noe grunnlag for å hevde at dette ikke kan skje igjen, og etter å ha lest disse e-postene er jeg ikke mindre urolig. Når jeg også ser hvordan han vært opptatt av å skjule sporene sine, og lykkes i stor grad, så vitner det om at det er ting politiet fortsatt må etterforske. Blant annet fantes ikke kommunikasjon Behring Breivik hadde med Fjordman blant disse 7000 e-postene, sier Stormark.

Materialet som danner grunnlaget for boken, fikk han tilsendt seks dager etter terrorangrepet i fjor sommer. Materialet er skaffet til veie av norske hackere, dette er senere også overlevert til politiet.

Akkurat det har vært viktig for Stormark - han mener politiet må fortsette sin etterforskning med stor styrke.

Slettet spor

— Anders Behring Breivik har vært dyktig til å slette sporene etter seg. En god del informasjon er derfor blitt borte, blant annet omfanget av hans kontaktskapende virksomhet vis-à-vis meningsfeller. Det kan derfor dreie seg om psykisk medvirkning, fra personer som har motivert ham til å begå disse handlingene. Bare den muligheten at vi kan oppleve en 22. juli igjen, gjør at jeg mener saken fortsatt må etterforskes videre, sier han.

Ikke minst mener han at Behring Breiviks reisevirksomhet og internasjonale kontakter må etterforskes ytterligere.

Blålys

— Dette handler om grunnleggende arbeidsmetodikk, som politiet har for lite kompetanse på. Hadde de fulgt opp listen fra toll- og avgiftsdirektoratet over 42 nordmenn som hadde kjøpt kjemikalier fra dette polske firmaet, ville de ha avdekket at Breivik også hadde kjøpt en lang rekke produkter som i sum ga et urovekkende bilde, sier Stormark.

— Han hadde kjøpt blålys, uniformseffekter, han hadde søkt våpenlisten for flere våpen. Her var det en god del ting å nøste i, hadde politiet hatt systemer for å kryssjekke slike opplysninger, sier forfatteren.

Mye støtte

Les også

Brite pågrepet etter Breivik-støtte

I boken er det en rekke eksempler på støtteerklæringer som ble sendt Behring Breivik i dagene etter 22. juli, både på e-post og i sosiale medier.

— Det var påfallende mange mennesker som kort tid etter terrorangrepet valgte å kommunisere at de var enig i hans politiske plattform og grunnsyn. Det bør være en tankevekker, sier Stormark.

Samtidig inneholder boken meldinger preget av stort hat og drapstrusler mot terroristen, fra både pårørende og overlevende, samt fra hans egen halvsøster i USA.

— Halvsøsteren stusser litt over adferden hans i tiden før 22. juli. Hun reagerer på at han oppfører seg litt underlig, skriver litt rart, mekanisk og unaturlig i e-poster han sender til henne.

Når hun stiller spørsmål ved dette, sender han en veldig lang e-post tilbake. Der skriver han en god del om hvordan det står til med ham og hvordan han opplever den politiske situasjonen i Norge. Det er et brev jeg opplever som et avskjedsbrev til henne, sier Stormark.

Riktig dom

Les også

Mange vil sosialisere med Breivik

Han mener e-postene er en slags bekreftelse på at dommen i Oslo tingrett var riktig, og at Behring Breivik var strafferettslig tilregnelig både før og i gjerningsøyeblikket.

— Jeg mener disse e-postene utgjør et skriftmateriale som det bør forskes på i ettertid. Fellesnevneren er å søke etter årsakssammenhenger, det å prøve å forstå hvilke mekanismer som kan ha bidratt til 22. juli. Disse e-postene bør også være grunnlag for PST til å etablere ett nettverk som kan oppdage faresignalene tidligere. 22. juli kunne vært unngått hvis politiet hadde visst hva de skulle se etter, sier Stormark.

I tvil

Leder Per Nordanger i Spartacus forlag vedgår at de måtte gå mange runder før de valgte å gi ut denne boken.

— Vi var veldig skeptiske i starten, vi var usikre på om det var tilstrekkelig substans til å utgi dette som en bok. I tillegg hadde vi de etiske siden. Mange synes at alt som handler om Breviks ansikt er usmakelig i utgangspunktet. Vi kom likevel til at dette hadde såpass stor offentlig nyhetsverdig, det å se denne terroristens detaljerte planlegging, som gir et bilde av hans evne til utføre det han gjorde, sier Nordanger.

Lippestad reagerer mot boken

Anders Behring Breiviks hovedforsvarer Geir Lippestad synes ikke det er greit at en bok blir utgitt på basis av Breiviks private epost.

Stormark opplyste på dagens pressekonferansen at han hadde informert Breiviks forsvarerteam om at en bok ville komme kort tid etter at rettssaken mot Breivik var over, og at eventuelle juridiske innsigelser ville bli vurdert.

Men han hadde ikke mottatt noen henvendelser fra Lippestads advokatfirma.

– Breivik har rett på personvern på lik linje med andre. Derfor mener jeg at han burde blitt spurt før denne boken gis ut, sier Lippestad til P4.

Stormark opplyste på pressekonferansen at hverken han eller forlaget var interessert i å søke Breiviks tillatelse.

– Jeg skal til ham på onsdag, og da får jeg vite om han har fått dette med seg. Jeg kommer ikke til å ta dette opp med ham dersom han ikke spør om det. Men slik jeg kjenner Breivik, tror jeg ikke han velger å gå til retten med dette. Jeg tror han lar det ligge, sier Lippestad til P4 Nyhetene.

Fjordmann

Peder Jensen, alias Fjordmann, var inne til avhør hos politiet i fjor sommer. Her overleverte han sin e-postkorrespondanse.

— De er ferdigetterforsket for lengst og inneholder ingenting kriminelt overhodet. Den enesteformen for meget indirekte kontakt jeg noen gang har hatt med Breivik, som jegaldri noensinne har møtt og heller ikke hadde felles venner med, er at vi varblant mange som postet kommentarer på nettsiden «Document.no». Det totale antallet eposterjeg skrev var fire, hvorav ingen var lengre enn et par linjer og det mest"ekstreme" jeg sa var at jeg ikke bruker Facebook. Folk skriverlengre og mer ekstreme eposter til sin tannlege enn jeg gjorde til Breivik, skriver Jensen i en e-post til Aftenposten.no

Han legger til at Anders Behring Breivik tok kontakt en eneste gang, i 2009.

— Men jeg var ikke interesserti å møte ham. Ikke fordi han virket voldelig eller skrev noe voldelig, hvilkethan slett ikke gjorde, men snarere fordi han fremstod som en litt uinteressantperson med et oppblåst og urealistisk selvbilde, sier Jensen i sin e-post.