Sluttet etter Facebook-angrep fra kollega

«Sjarlatan», «gemen kjeltring» og «svin» var blant karakteristikkene Rune Slagstad fikk av det som skulle vært en av hans nærmeste kolleger og samarbeidspartnere.

Professor Rune Slagstad er lettet over beslutningen om å slutte i jobben. - Jeg gjorde det som var nødvendig.
Nils Rune Langeland beklager innholdet i Facebook-meldingene han la ut i høst.- Jeg synes det er leit om Aftenposten velger å trykke disse ytringene, sier han.

Konflikten med kollegaen på Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), Nils Rune Langeland, kulminerte med at Rune Slagstad nå har sagt opp sin stilling.

Det skjedde etter flere Facebook-meldinger der både han selv og deretter hans kone Anine Kierulf ble beskrevet i sterke ordelag. Meldingene ble senere slettet.

Les også

Pubertalt og ikke særlig professoralt

- Det har vært en vedvarende trakassering i det offentlige bakrommet der jeg ikke deltar selv — jeg er ikke på Facebook. Ledelsen viker unna, og gjør ikke noe med konsekvensene dette får for arbeidsmiljøet. At de tar opp dette nå, er for sent. Jeg har ikke fått arbeidsro, og saken begynte å gå på familien løs. Slik kan det ikke være ved en akademisk institusjon. Beslutningen har modnet lenge. Nå er jeg lettet, sier Slagstad.

Langvarig uenighet

I forkant av personkonflikten ligger en årelang uenighet mellom Slagstad og høyskoleledelsen om veivalgene for høyskolen. Høyskolen jobber for å få universitetsstatus, mens Slagstad har argumentert offentlig for at man heller bør rendyrke profesjonsutdanningene som særmerker høyskolen.

- Norge trenger ikke flere universiteter, vi trenger bedre universiteter, mener Slagstad, som kritiserer ledelsen for å ha manglende forståelse for akademisk kultur.

- Det som har skjedd det siste halvåret, er bare dråpen som fikk begeret til å flyte over, sier Slagstad.

Les også

Rune Slagstad sier opp i protest

Nils Rune Langeland kom fra professorstilling ved Universitetet i Stavanger da han ble ansatt i et toårig engasjement ved Høgskolen i Oslo og Akershus, for å styrke det fagfeltet Slagstad jobber med: Profesjonshistorie.De to har imidlertid aldri hatt noe nært samarbeid. Slagstad har selv kritisert Langelands standpunkter offentlig, men mener det er uredelig at «svaret» kommer i form av angrep på et forum der han selv ikke deltar og kan svare.

- I Nedkvitne-saken var du selv en forsvarer av stor takhøyde i akademia. Hvor går grensen?

- Langelands trakasserende ytringer er fullt lovlige, og jeg har ikke forsøkt å presse ham ut av jobben. Jeg forsvarer hans rett til å si hva han mener. Men jeg mener ledelsen har sviktet, når den ikke har tatt tak i de konsekvenser hans sjikane har fått for arbeidsmiljøet, sier Slagstad, som mener ledelsens håndtering av konflikten vitner om en unnvikende akademisk kultur.

Slagstad har sagt opp med virkning fra mai neste år for å fullføre pågående prosjekter.

- Uakseptabel

Professor i biologi og preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi Nils Chr. Stenseth mener utskjellingen Slagstad viser til, er uakseptabel.

- Jeg synes ikke man skal skjelle hverandre ut hverken i offentlige eller lukkede rom. Vi er riktignok uenige om ganske mye innenfor fagmiljøene, og jeg ønsker at vi skal være mer åpne om det i det offentlige rom, men man skal imøtegå de andres standpunkt ved argumentasjon som går på substans, og ikke med personkarakteristikker av de personer som er involvert, sier Stenseth.

- Jeg mener man skal bruke de samme spillereglene på sosiale medier som man skal i lukkede og åpne rom, og med det mener jeg all kommunikasjon. Å si ting som «sjarlatan» og «svin» og lignende er kort og godt ikke akseptabel diskusjonsform. Dette hører ikke hjemme noe sted.

Stenseth trekker frem Nedkvitne-saken fra i fjor som et lignende tilfelle av konflikt i akademia.

- Dessverre er det ikke uvanlig innenfor akademiske kretser å gå over streken, sier Stenseth.

Langeland beklager meldingene

Nils Rune Langeland beklager innholdet i Facebook-meldingene han la ut i høst.

- Jeg synes det er leit om Aftenposten velger å trykke disse ytringene, som var et spontant sinneutbrudd, som falt på Facebook og ikke var ment som et offentlig debattinnlegg om noen sak. Men jeg beklager innholdet i dem. Jeg har bedt Slagstad om unnskyldning, og hatt et oppklarende møte med Anine Kierulf. Jeg har også bedt om unnskyldning overfor senterlederen. Det er klart at slik bør en ikke uttale seg om andre mennesker, skriver Langeland i en e-post til Aftenposten.

Leder ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Oddgeir Osland, bekrefter at Slagstad har sagt, også til ham, at en begrunnelse for oppsigelsen er opplevelsen hans av arbeidsmiljøet, og at han ikke synes senter— ledelsen har tatt skikkelig tak.

- Har du tatt tak?

Nils Rune Langeland beklager innholdet i Facebook-meldingene han la ut i høst.- Jeg synes det er leit om Aftenposten velger å trykke disse ytringene, sier han.

- Jeg har tatt tak i denne saken overfor rette vedkommende, og fulgt opp saken i tråd med vårt reglement. Det er den ryddige måten å gjøre dette på. Jeg ser Rune Slagstad opplever det som utilstrekkelig. Det beklager jeg, sier Osland. - Får dette konsekvenser?

- Jeg har fulgt opp saken, men kan ikke kommentere offentlig hva dette innebærer. Dette er en personalsak, sier Osland.

Han gjør det imidlertid klart at man ikke kan si hva som helst om sine kolleger, heller ikke ved en akademisk institusjon.

- Generelt skal vi ha veldig høy takhøyde i den offentlige, faglige debatten ved SBS.

Men når det gjelder noen av de tingene som denne saken omhandler, er det definitivt ikke greit. Det har jeg tatt opp og fulgt opp, sier Osland.