Vedtak om riving av Y-blokken blir stående

Kommunal- og moderniseringsdepartementets dom er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort.

I november behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Klagerne mener riving er i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

Torsdag kom konklusjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort.

Departementet har også vurdert andre konvensjoner, deriblant Europarådets konvensjon om vern av Europas faste kulturminner, også kalt Granada-konvensjonen.

Les også

Y-blokken kåret til et av Europas mest truede kulturminner. – Nå er det opp til politikerne.

Rives på nyåret

Det er Statsbygg som skal gjennomføre rivingen. Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, opplyser til Aftenposten torsdag formiddag at de akkurat har mottatt informasjonen om at vedtaket om riving av Y-blokken blir stående.

– Det skal vi forholde oss til. Vi har tett og jevnlig kontakt med departementet og vil avklare videre fremdrift så snart som mulig, sier Aschim.

Hun opplyser at rivingen trolig vil settes i gang på nyåret, men at endelig dato må avklares med departementet.

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Vil klage til sivilombudsmannen

Vedtaket kommer ikke som en overraskelse på Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim.

– Men vi er ikke enige i departementets vedtak. Vi mener det inneholder flere feil og at de tar for lett på Y-blokkens internasjonale verdi. Det ble sist bekreftet da kulturarvorganisasjonen Europa Nostra nylig nevnte Y-blokken på sitt «7 Most Endangered»-program.

Fortidsminneforeningens har lenge kjempet for å få Regjeringen til å omgjøre sitt vedtak om at Y-blokken ikke skal være en del av det fremtidige regjeringskvartalet.

– Tror du siste ord er sagt i saken?

– Nei. Vi mener det er gjort flere feil i planprosessen, og at alternativer ikke er blitt tilstrekkelig utredet slik bygningsloven krever. Vi kommer til å sende inn en klage til sivilombudsmannen sammen med Norske arkitekters landsforening (NAL), Oslo Arkitektforening (OAF) og Aksjonsgruppen, sier Fjeldheim.

Ola Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

Heller ikke Giske Løkken i Norske arkitekters landsforbund er overrasket over vedtaket.

– Men vi er like uenige i grunnlaget for vurderingen. Hadde det ikke sprengt en bombe i regjeringskvartalet i 2011, hadde Y-blokken vært et fredet bygg i dag. Løkken sikter til at Y-blokken var under en ikke avsluttet fredningsprosess hos Riksantikvaren da terroren rammet regjeringskvartalet 22. juli 2011.

– Jeg er rystet over den statlige arrogansen i denne saken, sier Løkken.

Kunsten bevares

Den integrerte kunsten i Y-blokken skal tas vare på og vil få en ny plassering i regjeringskvartalet.

Plan- og bygningsetaten ga tidligere denne måneden rammetillatelse for midlertidig oppbevaring av Picasso-kunstverkene «Fiskerne» og «Måken».

Ved riving av Y-blokken skal kunstverkene skjæres ut og flyttes til oppbevaringsbokser før de etter lagringsperioden på mellom fem og ti år skal monteres i det nye regjeringskvartalet.

Les også

Rivetillatelse gitt for Y-blokken

Måtte gi tillatelse

Plan- og bygningsetaten i Oslo ga mandag tillatelse til riving av Y-blokken, men uttrykte at de likevel ønsket å bevare bygget. De ba også Statsbygg om å vente med riving til departementet hadde ferdigbehandlet omgjøringsbegjæringen.

– Det er ikke en hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokken, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sa etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokken med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitalsgata. Arealet som skal rives, er på 21.750 kvadratmeter.