Kultur

Munchmuseet unnlot å journalføre Nicolai Tangen-arrangementer

Middag på Jamie Olivers kontor i London og vinsmaking i Kristiansand ble ikke journalført av Munchmuseet. – Dypt problematisk, mener jurist.

Aftenposten har fått innsyn i dokumenter som viser at Munch-direktør Henrichsen har vært invitert som gjest og deltatt på arrangementer i regi av Nicolai Tangen. Disse er ikke blitt journalført.
  • Maria T. Pettrém
    Journalist

I slutten av april omtalte Aftenposten Munch-direktør Stein Olav Henrichsens deltagelse på påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangens USA-seminar i november 2019. Munch-direktøren mottok først reisen og seminaret som en gave fra Tangen. Etter medieoppmerksomheten valgte museet å ta regningen på cirka 50.000 kroner selv.

Tidligere denne uken skrev Aftenposten om kommunerevisjonens gjennomgang av saken. Politikerne i kontrollutvalget ønsket svar på om Munch-direktøren hadde fulgt kommunens etiske retningslinjer.

Gjennomgangen viste at hverken invitasjonen, vurderingen eller reisen ble journalført, noe kommunerevisjonen stilte seg kritiske til. Nå viser det seg at USA-seminaret ikke er det eneste Tangen-arrangementet museet har latt vært å journalføre.

Les også

Munch-direktørens Tangen-invitasjon ble ikke journalført. – Brudd på offentlighetsloven, mener jurist.

Stein Olav Henrichsen er direktør ved Munchmuseet.

Vinsmaking og middag på Jamie Olivers kontor

Aftenposten har fått innsyn i dokumenter som viser at Henrichsen også har vært invitert som gjest og deltatt på andre arrangementer i regi av Tangen.

I oktober 2018 deltok han på en kunstmiddag på Jamie Olivers nyåpnede kontor i London. Middagen ble omtalt i Fædrelandsvennen. Aftenposten har vært i kontakt med Tangen, som ikke ønsker å svare på hva middagen kostet.

I mars i år deltok Henrichsen på en Vega Sicilia-vinsmaking og middag i Kristiansand regi av Tangen. Middagen ble holdt i forbindelse med et møte mellom Munchmuseet, Kode i Bergen og Sørlandets Kunstmuseum om et fremtidig utstillingsprosjekt.

De to arrangementene ble ikke journalført av museet, opplyser Gitte Skilbred, som er avdelingsdirektør kommunikasjon og marked ved Munchmuseet.

– Skal journalføres i fremtiden

Skilbred understreker i en e-post til Aftenposten at museet mottar mange invitasjoner til middager og andre arrangement, noe de setter stor pris på og deltar på så langt de har kapasitet.

«Det er en naturlig del av vår virksomhet å bygge gode relasjoner til andre samfunnsaktører. Denne aktiviteten har vi ikke journalført. For å være på den sikre siden vil vi journalføre disse fremover», skriver hun videre.

Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, mener det er kritikkverdig.

– Det er dypt problematisk dersom denne typen middager ikke er blitt journalført frem til nå. Det skulle bare mangle at dette gjøres i fremtiden, sier hun.

Kristine Foss er jurist i Norsk Presseforbund.

– Oppsiktsvekkende

Foss viser til offentlighetslovens paragraf 10 om offentlige organers plikt til å føre journal. Munchmuseet er en etat i Oslo kommune og er derfor underlagt denne loven.

Jusprofessor Dag Wiese Schartum ved Universitetet i Oslo er ekspert på digital forvaltning. Han mener invitasjoner Henrichsen mottar som museumsdirektør, skal journalføres.

Dag Wiese Schartum er jusprofessor ved Universitetet i Oslo og ekspert på digital forvaltning.

– Journalføring er helt avgjørende for en åpen og demokratisk debatt om hvordan offentlige institusjoner løser sine oppgaver på vegne av fellesskapet, sier han.

Foss understreker at journalføring er avgjørende for at samfunnet skal kunne ha tillit til museet. Hun mener manglende journalføring av denne typen middager vitner om at museet ikke forstår alvoret.

– Det er oppsiktsvekkende at museet ikke kan lovverket bedre og ikke forstår behovet for innsyn i denne typen arrangementer, sier hun.

Munchmuseet er blitt forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Les mer om

  1. Kunst
  2. Museum
  3. Nicolai Tangen
  4. Munchmuseet