Aylar Lie tapte søksmålet mot Petter Northug

Aylar Lie (35) vant ikke frem i søksmålet mot Petter Northug (34) for krenkelse av privatlivets fred. Hun krevde 100.000 kroner i erstatning.

Aylar Lie (t.h.) krevde 100.000 kroner av Petter Northug (t.v.). Tvisten er foreløpig avgjort av Oslo tingrett, og Lie tapte.

Erstatningskravet mot Northug og utgiver Strawberry Publishing AS kom etter påstander i Northugs biografi Min historie som ble utgitt høsten 2018.

Northug og Lie hadde et forhold i 2011. Lie har sagt at hun ble provosert, sint og skuffet da hun ble kjent med opplysningene i boken.

Saken gikk i Oslo tingrett mandag 3. februar. Dommen ble klar torsdag.

Les også

BAKGRUNN: Petter Northug hevder Aylar Lie godkjente opplysningene i omstridt biografi

– Prinsipiell sak

Retten legger vekt på at situasjonen som utgjør bakgrunnen for søksmålet, allerede var kjent i offentligheten. Opplysningene som fremkommer i Northugs biografi er følgelig beskyttet av ytringsfriheten.

– Det er ikke rettsstridig av Northug å kommentere sin forståelse av forholdet etter at Lie offentlig har omtalt ham, heter det i rettens vurdering.

Både Northug og forlaget frifinnes. Lie må likevel ikke betale saksomkostninger.

I dommen begrunnes det med at man kan fritas erstatningsansvar dersom det er tungtveiende grunner til det:

«Saken omhandler avveiningen mellom privatlivets fred og ytringsfrihet. Den berører
særlig en offentlig omtalt persons rett til «å skrive sitt liv». Retten legger således til grunn at saken har en prinsipiell karakter».

Les også

Forlag saksøkes for innholdet i ny bloggerbok

Petter Northug har i samarbeid med forfatter Jonas Forsang gitt ut boken «Min historie». Northug sa i retten at han ikke har lest boken selv.

Anker ikke

Lie kommer ikke til å anke saken, sier hennes advokat John Christian Elden til Dagbladet.

– Med rettens begrunnelse og støtte til hennes forklaring og begrunnelse for søksmålet, anser vi ikke en anke nødvendig, sier Elden til avisen.

I en pressemelding fra Strawberry Publishing sier forlegger og forfatter av biografien Jonas Forsang at han mener det er en viktig dom.

– Denne avgjørelsen er langt viktigere enn det man kan ha fått inntrykk av gjennom media. Dette handler om retten til sin egen historie, i dette tilfellet retten til å imøtekomme private påstander om en selv som andre har brakt til offentligheten, sier Forsang.