Omstridt Resett-redaktør nektet medlemskap i Redaktørforeningen

Helge Lurås får ikke bli medlem i Redaktørforeningen.

For andre gang blir Resett-redaktør Helge Lurås nektet medlemskap i Norsk Redaktørforening.

Det ble klart etter et møte i Redaktørforeningen tirsdag ettermiddag.

I en pressemelding skriver Styret i Norsk Redaktørforening (NR) at de i dag har behandlet søknaden om medlemskap fra Helge Lurås. Etter en grundig vurdering har et enstemmig styre vedtatt å avslå søknaden.

Fordi Helge Lurås ikke kvalifiserer til medlemskap, har styret ikke behandlet søknaden fra Shurika Hansen.

Mener Lurås ikke oppfyller kravene til medlemskap

Styret mener Lurås ikke oppfyller NRs kriterier for medlemskap. Til tross for et betydelig innslag av innen- og utenriksstoff fra primært NTB, mener styret at Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper. 

Styret har registrert at det gjennom søknadsprosessen har skjedd enkelte forbedringer i Resetts publiseringspraksis.

– Det har vært en lang og krevende behandling med mange gode argumenter, både for og imot medlemskap. Vi har hatt dialog med Helge Lurås underveis og skulle sett at han ble en del av et redaktørfellesskap som samler medlemmer fra hele det politiske spekteret – fra Klassekampen til Document.no. Styret har likevel konkludert med at Resetts redaktør ikke oppfyller kravene til medlemskap, sier styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg.

Resett-sjef Helge Lurås og Shurika Hansen i Ytringsfrihetsforbundet ved det avstengte debatteltet under Arendalsuka i 2019.

– Jeg er ikke overrasket, men skuffet, sier Helge Lurås. Han sier han har hatt en dårlig følelse helt siden Norsk Redaktørforenings styremøte i november, hvor de bestemte seg for å utsette avgjørelsen.

– De har lett etter argumenter for å nekte medlemskap, hevder han og mener Redaktørforeningen stadig har kommet opp med nye elementer for å overbevise seg selv om at det er riktig å si nei.

Lurås sier han nå vurderer hva han skal gjøre videre, og at han ikke har tatt stilling til en eventuell ny søknad.

– Norsk Redaktørforening forvalter privilegier vi ønsker tilgang til, sier Lurås og nevner selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Fordi vi ikke er en del av ordningen, har NTB pålagt oss særregler for kommentarfelt. Vi diskrimineres fordi vi ikke har tilgang til privilegiene som en privat fagforening forvalter. Det gjør konkurransesituasjonen vår utfordrende, sier Helge Lurås.

Avvist for andre gang

Ett år etter at ansvarlig redaktør i Resett, Helge Lurås, ble avvist av Norsk Redaktørforening, sendte han ny søknad om medlemskap. Samtidig søkte Shurika Hansen, som er redaktør for Xstra, om opptak i redaktørforeningen. Lurås står som ansvarlig redaktør også for Xstra. Søknadene ble behandlet av styret i Norsk Redaktørforening 6. november, men da ble det ingen avklaring. Styret vedtok å utsette den endelige behandlingen av søknadene til styrets møte 11. februar 2020.

Avslaget på forrige søknad ble den gang i en pressemelding begrunnet med gjentatte brudd på Vær varsom-plakaten, oppfordring til boikott av andre medier og tilbud om en stor pengesum til et ønsket intervjuobjekt.

På egne nettsider skriver Lurås at Resett på grunn av manglende medlemskap i NR ikke har fått tilgang til pressekonferanser i offentlig og partipolitisk regi og til Stortingets presselosje. Det samme gjelder selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvalg (PFU).