Kultur

De snille 68-erne

Tor Egil Førland, Trine Rogg Korsvik (red.)<br></br>1968 - Opprør og motkultur på norsk.<br></br>Pax Forlag<br></br>Et tilbakeblikk på den glødende - og ofte upraktiske - idealismens blomstringstid. Mange gode observasjoner fra motkulturelle og "alternative" miljøer.

  • Per Kristian Haugen
    Per Kristian Haugen
    Kommentator

Ungdomsopprøret i Norge rommet mye mer enn marxist-leninistenes iherdige strev for å skaffe landet et sant kommunistisk parti. Ved siden av ml-bevegelsen levde en frodig og viltvoksende ungdomskultur, der noen av ingrediensene var politisk billedkunst og musikk, alternativ pedagogikk, kollektive bo— og samlivsformer og en utforskende holdning til narkotika. Professor Tor Egil Førland gjør et nyttig oppryddingsarbeid i innledningen til "1968". Han presiserer at boken ikke er enda en beretning om kretsen som grunnla AKP (m-l). Leseren får også et løfte om at boken ikke kommer til å grave seg ned i detaljerte skildringer av universitetspolitikken på Blindern. Førland og medredaktør Trine Rogg Korsvik fortjener stor takk for begge deler!

Protest i mange former.

I stedet byr boken på noe langt mer originalt og spennende: Et utsyn over mangfoldet i oppbruddet som preget Norge fra midten av sekstitallet. "1968" handler altså ikke om ett enkelt år, men symboliserer en epoke som varte helt frem til 1980. Det norske etterkrigssamfunnet var dominert av sosialdemokratisk nøkternhet og klare regler for hva som sømmet seg i det offentlige rom. Første kapittel handler om striden rundt Kjartan Slettemarks sterkt USA-kritiske kunst under Vietnamkrigen. Slettemarks bidrag til "Byens bilde" utenfor Stortinget utløste hærverk og opptøyer i den ellers så fredelige Oslo by sommeren 1965.Et annet kapittel tar for seg den antiautoritære skolen, nærmere bestemt Forsøksgymnaset og pioneren Mosse Jørgensen.Senere får vi møte "hippielegen" Jan Greve, som kom i alvorlig konflikt med helsedirektør Karl Evang for sin bruk av narkotika, inkludert LSD, i behandlingen av psykiatriske pasienter. Også den radikale musikkbevegelsen og plateselskapet Mai blir presentert i boken.

Et grønt eksperiment.

I tillegg blir vi tatt med langt mot nord. Lengsel etter å leve i pakt med naturen lokket ungdom til Karlsøy i Troms for å bo i kollektiv og drive økologisk jordbruk. Så lenge det varte."1968" presenterer mange eksentriske personer og prosjekter på en seriøs og skikkelig måte. Lun humor redder boken fra å bli gravalvorlig. Et lite eksempel: En dag ble herredsagronomen i Karlsøy oppsøkt av en langhåret rocker som ville ha råd om geitehold. - Javel, men har du noensinne sett en geit? spurte herredsagronomen. - Nei, var svaret fra den urbane gjesten. . .Hverdagens krav til innordning og planlegging ble mer enn mange "alternative" tiltak kunne tåle. Få overlevde syttitallet. Men strømningene levde videre i venstresosialismen og miljøbevegelsen, om enn i avdempet form. Hvis man vil, er det mulig å se en linje helt frem til tankegodset bak det rødgrønne regjeringsprosjektet. Men det er en annen historie.

Les mer om

  1. Litteratur