Kultur

– Nifst hvis Rais vinner

Om Rais vinner frem i Høyesterett vil ytringsfriheten til norske journalister bli sterkt svekket, mener presseledere.

  • Rolv Christian Topdahl

I går ble rettssaken mellom Suria Rais og forfatter Åsne Seierstad avsluttet i Høyesterett. Spørsmålet om hvorvidt neste års rettssak skal gå for afghansk eller norsk rett, er nå til behandling og vil bli avgjort i løpet av to-tre uker.

Rais advokat, Per Danielsen, mener søksmålet mot Seierstad bør gå i afghansk rett, da virkningen er størst i Afghanistan. Videre påpekte han i sin prosedyre tirsdag at Afghanistan, i likhet med Norge, er bundet av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), og at afghansk rett derfor ikke skiller seg fra norsk rett når det gjelder ytringsfrihet.

Seierstads advokat, Thomas Horn, fastslo i sin prosedyre at dette er irrelevant, da afghansk rettspraksis stadig bryter med grunnleggende ytringsfrihetsprinsipper.

Seierstad og Horn får nå støtte av leder i Norsk Journalistlag, Elin Floberghagen, som fastslår at det vil få konsekvenser for journalister om Rais vinner frem.

–Det vil ha store konsekvenser. Norske journalister vil da risikere å bli dømt i det landet man jobber i, og må ta høyde for dette i arbeidet sitt. Dette styrker ikke akkurat pressefriheten, sier hun.

Floberghagen konstaterer at norske lover bør ligge til grunn.

–Det bør være relativt gitt at det som produseres i Norge skal behandles etter norsk lover og regler, sier Floberghagen, som får støtte av Jørgen Lorentzen, leder i Norsk faglitterær forfatter— og oversetterforening.

–Vi kan få en ganske vanvittig situasjon om Rais vinner frem. Norske utenriksjournalister og forfattere, ikke minst dem som befinner seg i totalitære regimer, vil kunne stilles til doms i disse landene for noe de produserer i Norge, sier han.

En bok som Simens Sætres Petromania, som bygger på reiser i totalitære regimer som blant annet Turkmenistan, ville fått problemer i denne sammenhengen, ifølge Lorentzen.

–Han kunne ikke ha skrevet det han har skrevet fra disse regimene, slår han fast.

Leder i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, liker heller ikke tanken på en eventuell Rais-seier i Høyesterett.

–Et slikt scenario er såpass alvorlige at det nifst å tenke på. At man i en sak som i stor grad dreier seg om ytringsfrihet skal benytte lovgivning fra land hvor ytringsfriheten langt på vei er et fremmed prinsipp. Det er en konsekvens av globalisering som vi ikke kan leve med, sier han.

Rais advokat, Per Danielsen, avviser at en eventuell dom i Rais favør vil ha konsekvenser for journalister i utlandet.

–Det vil ikke skape endring i det hele tatt. Når det gjelder reportasjer og kritikk av regimer sikrer våre egne rettsregler full frihet uansett.

–Hvilke konsekvenser vil en da eventuell dom få?

–Den får den veldig heldige konsekvens at forfattere må tenke gjennom det de skriver før de skriver det. Det gjorde ikke Seierstad. Man må tenke gjennom hvilke konsekvenser det man skriver vil få for utlendinger, sier Danielsen.