Filmanmeldelse: «Resistance» går seg bort i klisjeer

Interessant historie blir kitschfestival.

Hvordan forteller vi om andre verdenskrig på film uten å trå feil? Etter som vi fjerner oss fra begivenhetene, blir dette stadig mer komplisert.

På den ene siden åpnes muligheten for å berette de historiene som av ulike årsaker har vært vanskelige å berøre til nå. På den andre siden kommer vi lett i skade for å ofre sannhet til fordel for underholdning. Tidsvitnene er borte, og fortellerkonvensjonene er godt sementert.

Les hele saken med abonnement