Åsa Linderborg: – Skal venstresiden lykkes, må den peke på troverdige alternativer. Og lære seg å regne.

Redaktør og forfatter Åsa Linderborg føler seg ikke truffet av kritikken som sier at i Sverige tør ikke journalister snakke om innvandring.

Skammen mange føler over å ikke klare å forsørge seg selv, kanaliseres inn i raseri mot elitene som sviktet dem. Fremst i elitenes prosjekter står sosialdemokratene, sier den svenske redaktøren, forfatteren og historikeren Åsa Linderborg

Åsa Linderborg satt på scenen i Oslo for å snakke om høyrepopulismen da programleder Magnus Engen Marsdal fra venstresidens tenketank Manifest nevnte at vi i Norge har en utfordring med mange av de 40.000 av somalisk herkomst som nå bor her.

For mange av dem, og særlig blant kvinnene, er ikke i arbeid og deltar i liten grad i samfunnet. De har dårlige lese- og skriveferdigheter, og foruroligende mange har ikke engang lært seg norsk.

Les hele saken med abonnement