Bokanmeldelse: Intellektuell thriller

En spennende og uhyre viktig bok om Orderud-saken og norsk rettssikkerhet.

De tiltalte og deres forsvarere tar plass etter en kort pause i Orderud-saken i Nes herredsrett i Frogner grendehus i Sørum våren 2001.

En kjedelig tittel kan av og til skjule en god bok. Et godt eksempel er Line Norman Hjorths debut Troverdighet i rettssalen. Hun er førstelektor i litteraturvitenskap og skrev doktorgrad om Orderud-saken.

Denne debutboken er basert på avhandlingen, som igjen har sitt opphav i et stipendium på Senter for humanistisk rettsforskning ved Universitetet i Bergen.

Les hele saken med abonnement