Kultur

Flere stortingspolitikere reagerer på at Kulturhistorisk museum overtar Nasjonalgalleriet

Statsbygg anbefaler at Kulturhistorisk museum overtar Nasjonalgalleriet. Flere stortingspolitikere reagerer. - Jeg forutsetter at Regjeringen forholder seg til Stortingets vedtak om at Nasjonalgalleriet fortsatt skal brukes til billedkunst, sier Trine Skei Grande.

Hva skjer videre med Nasjonalgalleriet? Nå er det opp til Regjeringen å behandle rapporten fra Statsbygg og komme med et forslag til Stortinget.
 • Heidi Borud
  Heidi Borud
  Kulturjournalist

Statsbyggs hovedanbefaling for bruk av Tullinløkka og Nasjonalgalleriet innebærer at Kulturhistorisk museum, som eies av Universitetet i Oslo, overtar Nasjonalgalleriet. Dette er konklusjonen foreningen Redd Nasjonalgalleriet fryktet. De har allerede planlagt fakkeltog og lenkering for å protestere mot forslaget.

— Dette var akkurat det vi var bekymret for, sier arkitekt Erik Collett i Aksjonsgruppen Redd Nasjonalgalleriet somruster seg til kamp for bevaring av museet,

Andre Støylen.

— Overrasket over StatsbyggSparebankstiftelsen DNB er en av Nasjonalmuseets viktigste økonomiske støttespillere og har kommet med flere innspill til Statsbygg underveis i prosessen.

Direktør Andre Støylen er overrasket over at Statsbygg har parkert det forslaget som er mest politisk relevant.

— Sparebankstiftelsen har spilt inn at vi ønsker at bygget fortsatt skal brukes til kunst og at vi kan være interessert i å diskutere ulike løsninger og modeller, sier Andre Støylen.

Hovedforslagene

Dette er anbefalingene i konseptvalgutredningen fra Statsbygg:

 • Kulturhistorisk museum (UiO) tar i bruk Nasjonalgalleriet som utstillingsarealer for blant annet kirkekunst fra middelalderen og klassisk arkeologi.
 • Nytt studenthus etableres i St. Olavs gate 32 for Det Norske Studentersamfund og Studentsamskipnaden i Oslo.
 • Uteområdene for Akademihagen og Tullinløkka blir oppgraderte parkarealer og attraktive uterom der bygningene åpnes mot plassen med restauranter og inngangspartier fra Tullinløkka. Statsbygg anbefaler videre at det ikke bygges noen nye bygninger på selve plassen.

- Hvordan er det mulig å bomme så totalt?

Venstre-leder Trine Skei Grande er opprørt over rapporten fra Statsbygg.

- Hvordan er det mulig å bomme så totalt på selve hovedoppgaven? spør hun med henvisning til vedtaket i Stortinget desember 2014.

— Nasjonalgalleriet skal fortsatt være en del av Nasjonalmuseet. Det er en klar forutsetning. Det virker som Statsbygg ikke har klart å lese de to setningene, sier Skei Grande. De har bommet på selve hovedoppgaven. Bestillingen var klar, sier Skei Grande.

Venstre-leder Trine Skei Grande er opprørt over Statsbygg-rapporten. -Regjeringen må slå fast det prinsippet. Nå er det nok med utredninger, nå har vi ventet lenge nok, sier hun.

Hun håper og forutsetter at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et vedtak som legger til grunn at det er et flertall i Stortinget som mener at Nasjonalgalleriet fortsatt skal være en del av Nasjonalmuseet.— Regjeringen må slå fast det prinsippet. Nå er det nok med utredninger, nå har vi ventet lenge nok, sier Venstre-lederen.

- Dette ligger langt fra holdningen i Stortinget

Også Fremskrittspartiets kulturpolitiker, stortingsrepresentant Ib Thomsen er overrasket over Statsbyggs konklusjoner.

— Jeg håper at det ikke ligger noen politiske signaler i dette og at rapporten fra Statsbygg er uttrykk for at noen har snakket sammen. Dette ligger langt fra holdningen i Stortinget, sier Thomsen.

Han sier Fremskrittspartiet er klare på at Nasjonalgalleriet fortsatt skal brukes til billedkunst.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler er i likhet med Trine Skei Grande overrasket over konklusjonen.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler: - Dette er et bomskudd, men det er mange forslag fra Statsbygg som det aldri er blitt noe av, sier han.

— Dette er et bomskudd, men det er mange forslag fra Statsbygg som det aldri er blitt noe av, sier Arbeiderpartiets Jan Bøhler. Han sier partiet vil jobbe for en løsning som innebærer at Nasjonalgalleriet fortsatt er en del av Nasjonalmuseet.

Reelt behov

Statsbygg på sin side argumenterer med universitetets behov:

— Utredningen foreslår et byuniversitet fordi Universitetet i Oslo har uttrykt et behov basert på vedtaket om at Historisk museum skal være på Tullinløkka. Sammen med studentaktiviteter i Akademihagen vil dette skape et godt bymiljø. Byrommet oppgraderes og vil bli attraktivt for befolkningen, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Mange interesserte

Mer enn 40 interessenter er kartlagt og mange har levert innspill og synspunkter. Stortingets anmodningsvedtak om å utrede en fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet til kunstformål er også fulgt opp.

— Det har også vært mange ønsker om hva Tullinløkka kan brukes til, men det har vært meldt inn få reelle behov. Ingen har meldt interesse for å drive et galleri eller museum for kunst. Det sier Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg, som har vært ansvarlig for utredningen.

- Viktig debatt om byutvikling

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke gå inn i debatten om hva Nasjonalgalleriet skal brukes til etter at det nye Nasjonalmuseet etter planen står klart i 2020.

— Dette er et område som engasjerer befolkningen sterkt og det er bra. Nå har vi forhåpentligvis fått et godt beslutningsgrunnlag på bordet, sa Sanner etter at han fikk overlevert rapporten av direktør Harald V. Nikolaisen.

Eckhoff: - Ikke i tråd med våre scenarier

Direktør Audun Eckhoff har ikke vunnet frem med sine anbefalinger overfor Statsbygg. Her sammen med stortingsrepresentant Nikolai Astrup.

Direktør Audun Eckhoff har ikke vunnet frem med sitt syn overfor Statsbygg. Han har argumentert for at Nasjonalgalleriet fortsatt skulle brukes til billedkunst. — Er du skuffet over anbefalingen fra Statsbygg?

— Den er ikke i tråd med våre scenarier om å bruke Nasjonalgalleriet til kunst, selv om den har berøringspunkter innenfor skulptur og materiale fra Kulturhistorisk museum. Nå står Nasjonalgalleriet uansett ved en historisk skillevei. Vi tror det er behov for å gjøre bygningens historie og betydning bedre kjent for publikum, og det vil vi belyse i flere foredrag utover høsten, sier Eckhoff. Han merker seg at Statsbygg i sin utredning har vurdert anmodningsvedtaket fra Stortinget desember 2014, men anbefalt et annet alternativ.

— Det blir spennende å følge den politiske debatten om dette fremover, sier direktør Audun Eckhoff.


Mer om Nasjonalgalleriet og Tullinløkka kan du lese her:

Les også

 1. - Burde sende Munch-samling verden rundt

 2. Planlegger fakkeltog mot kulturminner i Nasjonalgalleriet

 3. - Det vil være århundrets kulturpolitiske skandale om man tømmer Nasjonalgalleriet for kunst

 4. Museet får plukke fritt fra Hagens kunst til én milliard

 5. - Kulturbyggene bør brukes til kultur

Les mer om

 1. Kulturpolitikk