Klagestorm mot NRKs Gaza-dekning

Nå skal saken opp i Kringkastingsrådet.

Tidligere pressegeneral Per Edgar Kokkvold (t.h.) er leder for Kringkastingsrådet. Neste uke må NRK forsvare Gaza-dekningen etter klagestorm fra seere. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til venstre.

25 av 39 klager som skal behandles i Kringkastingsrådet gjelder NRKs dekning av krigen i Gaza. Samtlige av dem går på at NRKs dekning av krigen er ubalansert og pro-palestinsk.

Nest uke skal saken opp som eget punkt i Kringkastingsrådet.

— Klagene er så mange at det ville være meningsløst ikke å behandle dette som et eget punkt, sier Per Edgar Kokkvold, leder for Kringkastingsrådet.

- Det er ikke mer enn et par år siden at saken var oppe i rådet sist, men reaksjonene har vært så sterke, og saken er så kontroversiell at den bør diskuteres i rådet, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Fredrik Græsvik: La meg være i fred

Forsvarer NRK

Klagene går både på kritikk av enkeltjournalistene Sidsel Wold og Odd Karsten Tveit og kritikk av generell ubalansert dekning. Noen går så langt at de hevder at NRK er en del av

Per Arne Kalbakk, nyhetsdirektør i NRK

Hamas' propagandaapparat og krever korrespondentene fjernet.

— Jeg synes ikke klagene er ubegrunnede, jeg tror de er ærlige oppfatninger av hvordan dekningen oppleves. Men jeg tror de leses inn i en veldig politisk følelsesmessig kontekst, sier NRKs nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk.

LES OGSÅ:

Les også

Kunsten å holde kjeft

Han skal forsvare NRKs Gazadekning for rådets medlemmer neste uke, og mener at rikskringkasterens dekning ikke har vært ubalansert.

— Men når det er såpass mange klager, og alle går på at dekningen er pro-palestinsk, kan ikke det antyde at dekningen går i en viss retning?

— Vi må alltid være åpne for å diskutere, men vi opplever at vi prøver å dekke dette gjennom vanlige journalistiske prinsipper, sier Kalbakk.

- Kritikerne har en tendens til å legge merke til det de ikke liker hos oss, og det de liker internasjonalt. Jeg har lyttet mye til BBCs radiosendinger i sommer, og jeg klarer ikke å høre så stor forkjell på deres og vår dekning, legger han til.

LES OGSÅ:

Les også

Kalbakk: - At man ikke liker fakta som rapporteres er ikke det samme som at fakta er feil

— Ingen klager andre veien

Kokkvold på sin side antyder at klagemengden er et tegn på at dekningen kan ha vært skjev.

— Det kan være det, men det behøver ikke. Det kan for eksempel være organisert klaging. Men det kan også være tegn på at det ikke er så balansert som det burde være, sier han.

- Normalt i en kontroversiell sak vil man se at folk deler seg - alle mener at motparten kommer bedre til uttrykk. Men her ser vi ingen som klager den andre veien. Det er liten misnøye fra den andre kanten, sier han.

Aftenpostens tidligere utenriksredaktør Kjell Dragnes og journalist i Dagens Næringsliv, Bjørn Gabrielsen,

Korrespondent Sidsel Wold er blant dem som får gjennomgå i klagene mot NRKs dekning av Gaza-krigen.

skal innlede rådets behandlign av saken. Kringkastingsrådet har satt av formiddagen den 28. august til Gaza-dekningen.

LES OGSÅ:

Les også

Ingen svertekampanke mot Sidsel Wold

Reporter eller kommentator?

Kokkvold peker også på at det kan være vanskelig å skille reporter og kommentatorrollen som utenrikskorrespondent.

— Her hjemme er det nesten utenkelig at en reporter også skal være kommentator på samme felt. Det følger prinsippet om at kommentaren er fri, mens reportasjen er hellig. I utenriksdekningen han man ikke vært like nøye, der fyller korrespondenten ofte begge roller, sier han.

— Jeg har forståelse for at man ikke kan sende en reporter og en kommentator til alle konfliktområder. Men man bør kanskje vurdere om man bør stille enda strengere krav til slik dekning, sier Kokkvold.

Flere klager til publikumsservice

Siden 1. juni har NRKs publikumsservice registrert 664 skriftlige henvendelser om dekningen av Gaza-konflikten.

— 664 er et høyt tall, og dette har vi også sett tidligere når det har skjedd ting i dette området. Det er noe som engasjerer mange, sier Gunn Helen Berg, leder av publikumsservice i NRK.

— Siden 2013 har vi imidlertid sluttet å registrere telefonhenvendelser, kun de skriftlige. Så antall henvendelser rundt Gaza-dekningen er nok enda høyere.

Hun mener mange av henvendelsene bærer preg av at folk er blitt oppfordret til å kontakte NRK.

— Etter en uttalelse av Sidsel Wold i Dagsrevyen 11. juli kom det mange e-poster og telefoner. Det var helt tydelig at mange som ringte inn var oppfordret til å kontakte NRK. Flere nevnte MIFF, sier Berg.

MIFF er organisasjonen «Med Israel For Fred», som flere ganger har uttalt seg kritisk mot NRK og Sidsel Wold.

Henvendelsene starter på følgende måte: «I Dagsrevyen 11. juli 2014 sa Sidsel Wold følgende; Gaza-folk er livredde, for da vet de at det kommer inn masse nervøse israelske soldater som skyter på alt som rører seg».

— Hvor denne setningen kommer fra, vet jeg ikke, men den gikk igjen på svært mange av e-postene vi mottok. Det er tydelig at setningen er kopiert inn fra noe, sier Berg.

Bekrefter oppfordring

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel For Fred (MIFF)bekrefter at de i ett tilfelle har oppfordret folk til å sende inn klage tilNRK.

— Det vi reagerer på, er de systematiske feilene i dekningen,urettferdigheten ved at Israels krigføring blir dekket enormt mye mer enn alleandre sammenlignbare kriger og som rammer langt flere mennesker, sier Myrland.

MIFF vil også utarbeide en klage til kringkastingsrådetførstkommende torsdag.

Totalt i år har NRKs publikumsservice 26.261 skriftlige henvendelser. I hele fjor kom det 66.407 henvendelser.

- Vil lese nøye

Kokkvold trorrådets medlemmer vil lese klagebunken svært nøye.

— Vi er oppmerksomme på at mange er blitt oppfordret til åsende inn klager til K-rådet. Rådets medlemmer er, i likhet med kringkastingensledelse, i stand til å se at det i enkelte tilfeller lages likelydende klager.Det vil likevel bli feil å si at klagebunken utelukkende bære preg av enorganisert kampanje. Det som kommer frem,er at det finnes mennesker som er sterkt engasjert i denne konfliktenrundt i hele landet, sier Kokkvold.