Kultur

- Vi må ta selvkritikk på at vi ikke var flinke nok

Kulturminister Thorhild Widvey innrømmer at Regjeringen ikke klarte å kommunisere hensikten bak forslaget om å fjerne Den kulturelle spaserstokken.

Kulturminister Thorhild Widvey har regjert norsk kulturliv i litt over ett år. Statsråden mener Regjeringen langt på vei har lykkes med sin kulturpolitikk.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

I dag vedtar Stortinget neste års statsbudsjett med de endringer som ble gjort etter at forhandlingene mellom Regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre var unnagjort.

En av endringene var forslaget om å fjerne Den kulturelle spaserstokken. Siden 2007 har staten bidratt med 30 millioner kroner til ordningen som har gjort at beboere ved kommunale institusjoner har fått tilbud om profesjonell kunst— og kulturformidling.

Den ville kulturminister Thorhild Widvey avvikle. Sjelden har en enkeltsak i et budsjettforslag fremkalt sterkere reaksjoner.

De tapte sakene

Selv om kulturministeren måtte tåle nederlag både om NRK-lisensen, moms og produksjonsstøtte for mediebedriftene, er det kun Spaserstokken hun mener kulturdepartementet kunne ha håndtert annerledes.

- Vi må ta selvkritikk på at vi ikke var flinke nok til å kommunisere utad hva hensikten bak dette forslaget var, at det var foreslått med en annen innretning, gjennom «Krafttak for sang». Det ville nå den samme målgruppen. Vår bakgrunn var at vi trodde disse midlene kunne anvendes på en mye bedre måte, sier Widvey.

— ** Dere foreslo å fryse NRK-lisensen, resultatet ble i stedet en økning på 25 kroner, forslaget om kutt i produksjonsstøtten på 50 millioner kroner ble reversert og Spaserstokken ble berget. Sliter du med å få gjennomslag for din kulturpolitikk?**

- Vi har en politisk plattform vi jobber etter. Jeg er fullstendig klar over at vi er en mindretallsregjering, og at det forslaget vi la frem ga rom for forhandlinger. Jeg registrerer at vi ikke fikk flertall for å opprettholde kutt på 50 millioner kroner i produksjonsstøtten. Det tar jeg til etterretning. Det er likevel bare en liten prosentandel som er blitt flyttet på i budsjettet, samtidig som budsjettet økte fra 12,5 milliarder kroner til 12,642 milliarder kroner. I all hovedsak har vi fått gjennomslag for budsjettet vårt. Vi har levert på de områdene vi har lovet.

-  Dere foreslo også i fjor å redusere produksjonsstøtten, men fikk ikke gjennomslag i Stortinget. Likevel foreslår dere nøyaktig det samme året etter?

- Dette er Regjeringens politikk, som vi har gått til valg på, og som vi har fått en oppslutning om. Så registrerer jeg at vi ikke fikk gjennomslag denne gangen heller, men vi kan ikke la være å fremme det vi har vedtatt i vår erklæring.

-  Dere fikk ikke flertall for 8 prosent moms på medier, i stedet ber du nå overvåkingsorganet ESA notifisere nullmoms. Er ikke dette et nederlag for deg som kulturminister?

-  Vi har hele tiden sagt at vi ønsker en plattformnøytral moms, og det er lavmoms. For oss er det 8 prosent og ikke null. Så registrerer jeg at vi har fått et forlik i Stortinget som sier at jeg kan gå til ESA for å notifisere begge alternativene. Da er det naturlig å prioritere nullmoms, fordi ESA regner momsfritak som statsstøtte. Og da er det naturlig å starte med det som er mest statsstøtteintensivt, og det er null. Så blir det opp til ESA å avgjøre hva som blir veien videre.

— ** Dere foreslo å fryse NRK-lisensen. Resultatet ble i stedet en økning på 25 kroner. Har NRK blitt hellig rent politisk?**

- Det må du nesten spørre de som kjempet for dette om. Vi foreslo å fryse lisensen. Det har vært en formidabel økning av lisensen de siste årene, langt over den normale prisstigningen. Nå ble det økt med 25 kroner, men det ligger fremdeles langt bak det NRK ba om. Selv om de 50 millionene dette gir sikkert kommer godt med, er jeg likevel helt sikker på at NRK uansett står overfor store økonomiske utfordringer som de må løse for å få til en bedre omstilling.

-  Filmbransjen har etterlyst en klar profil fra deg på hva du vil med norsk film, hvordan har du opplevd denne kritikken?

- Jeg har registrert at bransjen var veldig uenig i de kuttene på 32 millioner kroner vi tok fra 2014-budsjettet, mens signalene har vært færre etter årets budsjett. Jeg registrer at det er behov for å gjøre noe med norsk filmpolitikk, sier hun og utdyper:

- De siste par årene er det blitt produsert mye mer film enn hva som har vært målet, samtidig som vi ser at to av tre filmer går med underskudd, og 50 prosent av disse selskapene har en negativ egenkapital. Det er ikke bærekraftig på sikt. Derfor ønsker jeg en filmpolitikk som skaper en robust bransje, som faktisk har mulighet til å generere overskudd, som gjør at vi kan investere i enda bedre produsenter, regissører, skuespillere og filmkonsepter.

— ** Hvilke kamper er det du står foran det kommende året?**

- Det er blant annet et stort etterslep i milliardklassen på vedlikehold på museer og ulike institusjoner, samtidig som det er et stort behov for å gjøre noe med de store, nasjonale kulturinstitusjonene våre, både den Nasjonale Scene i Bergen, Nationaltheatret i Oslo og teateret i Rogaland. Videre er det et behov for å se på hvordan vi kan øke publikumstilgangen til de ulike aktivitetene. En annen ting vi må se på er kunstnerøkonomien, hvordan vi skal få flere kunstnere til å leve av egen økonomi.

-  Hva vil historiebøkene kunne si om ditt første år som kulturminister?

- Hadde jeg skrevet dem, så måtte det være at vi har fått gjennomslag for våre viktigste satsingsfelt, nemlig gaveforsterkingsordningen og talentutvikling. Vi ser et stort behov for å skape en prestasjonskultur i kulturlivet, på linje med det som gjøres innenfor idretten. Det krever både kapital og strategi. Dette vil Regjeringen presentere i neste uke.

Når det gjelder gaveforsterkningsordningen, har vi tredoblet den. Vi har nå mottatt 56 søknader fra 34 institusjoner, på tilsammen 17,8 millioner kroner.

Kulturminister Thorhild Widvey har regjert norsk kulturliv i litt over ett år. Statsråden mener Regjeringen langt på vei har lykkes med sin kulturpolitikk.

Les også :

Les også

Privat kapital redder kunstbiennalen i Venezia

Les også :

Les også

Regjeringen vil at pleieansatte skal synge for beboerne på sykehjem