Kultur

Mediene bruker meningsmålinger feil

Når mediene skal kommentere egne meningsmålinger, later de for ofte som om andre målinger ikke finnes

  • Jan Arild Snoen
    Jan Arild Snoen
    Spaltist

Både nasjonale og lokale meningsmålinger kommer jevnt og trutt nå i valgkampinnspurten. Utslag som meget vel kan skyldes statistiske tilfeldigheter, trekkes frem og kommenteres. Men all erfaring tilsier at det å se på helheten, gjerne et gjennomsnitt av ferske målinger, gir et mer presist inntrykk av status og utvikling enn å trekke frem en enkelt måling.

Helhet fremfor blokker

Nettstedet pollofpolls.no gir en god og løpende oversikt, både over lokale og nasjonale målinger. Her ser vi at valgkampen har gitt små utslag så langt, men med en viss fallende tendens for Arbeiderpartiet og stigende tendens for MDG — og kanskje for Senterpartiet og Frp.

Disse to meningsmålingene for Bergen ble publisert i Aftenposten og VG samme dag, men viser motsatt resultat.

Når en avis eller TV-stasjon har betalt for en måling, er det forståelig at de vil lage en eksklusiv nyhetssak på den, og selvsagt er en måling en nyhet som er verdt spalteplass. Men når kommentatorer skal komme med sine vurderinger eller journalistene innhente reaksjoner, bør de basere seg på all tilgjengelig informasjon, ikke et lite utsnitt.I de fleste nyhetssaker om egne målinger sies det likevel ingenting om andre målinger eller det generelle bildet. Et hederlig unntak er at VG fredag hadde behov for å drøfte hvorfor deres InFact-målinger systematisk gir Frp høyere oppslutning enn andre institutter.

Overså oppsiktsvekkende målinger

I høyden får intervjuede politikere lov til å peke på at andre målinger (som regel anonymiserte, trolig for ikke å gi konkurrentene gratisreklame) viser bedre resultater for dem. Det er alltid det partiet som har gått tilbake som viser til dette spriket. Et parti som har gått frem, har naturlig nok intet behov for å nyansere resultatene.

Da VG på lørdag presenterte en Bergensmålingsom igjen ga flertall for venstresiden, ble ikke BT-målingen fra Respons Analyse fra dagen før nevnt med et ord. Sistnevnte var oppsiktsvekkende fordi den for første gang i år ga borgerlig flertall i byen, dersom man regner KrF til denne blokken. Pussig nok forholdt selv valgforsker Johannes Bergh seg utelukkende til VGs måling da han samme dag kommenterte på VGTV, mensVGsFridtjof Jacobsen nevnte BT-målingen i sendingen.

I Aftenposten på lørdag kunne vi lese et intervju med aktørene i bergenspolitikken om den gode BT-målingen for de borgerlige. Aftenposten har et redaksjonelt samarbeid med BT. Ingenting ble nevnt om at Bergensavisen hadde publisert en InFact-måling samtidig med BT-målingen som viste fortsatt rødgrønt flertall. Vi får håpe at artikkelen ble sendt i trykken uten at journalisten hadde fått med seg BAs måling.

Gjør ikke leserne klokere

Det er ikke særlig gode grunner til å tro at noen meningsmålingsinstitutter systematisk treffer merkbart bedre enn andre. Derfor bør heller ikke mediene ukritisk gjengi analyser fra en av disse som står i strid med data fra andre, slik NTB gjorde på mandag. Der fikk Respons Analyse koble Høyres fremgang i Bergen til at ordfører Trude Drevland igjen har tatt permisjon. Problemet er at mens Respons’ tall viser at Høyre gikk frem 2,3 prosentpoeng sammenlignet med forrige uke, viser de to nevnte målingene fra Infact, tatt opp etter at Drevland trakk seg, fortsatt elendige tall for Høyre, og langt lavere enn Respons sine. Ja, disse to målingene viser de dårligste tallene for Høyre i Bergen i manns minne.

At NTB lager en sak som om disse to målingene ikke eksisterer, gjør ikke akkurat leserne klokere.

Liker du det Jan Arild Snoen skriver? Her kan du lese hans faste Aftenposten-spalte Internrevisjonen:

Les også

Jan Tore Sanners store reform kan bli fjellet som føder en mus | Jan Arild Snoen