Kultur

- TV 2 ville ha en skandale, mener kirurg

Pressens faglige utvalg har felt TV2 på flere punkter etter en klage fra kirurg Per Kristian Eide ved Oslo Universitetssykehus. Saken kan komme til å havne i rettsapparatet.

Forfatter og forlegger Anders Cappelen (midt i bildet) har skrevet klagen på vegne av kirurg Per Kristian Eide (t.h. i bakgrunnen). De fulgte begge PFUs behandling sammen med TV2-journalistene Hanne Taalesen og Sophie Lund Aaserud.
  • Hans Olav Torgersen
  • Knut-erik Mikalsen

Saken har sitt utspring i en rekke saker som TV 2 publiserte i desember 2012. Disse dreide seg blant annet om at hjernekirurgen angivelig skal ha utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade.

— Utvalget mener at TV 2 i for stor grad opptrådte ensidig i sin kildeutvelgelse, sa utvalgets leder, Alf Bjarne Johnsen, da han offentliggjorde avgjørelsen mandag kveld hvor kanalenb ble felt - punkt for punkt.

PFU mener at TV 2s dekning av saken hadde en ubalanse og at den ubalansen ble forsterket i en studiodebatt et par dager senere. Utvalget mener at TV 2 ikke behandlet Eide rettferdig.

I debatten fikk to deltagere fremsette faktiske psåtander som TV2 måtte vite var uriktige, mener PFU. Ingen representanter for sykehuset eller Eide var til stede og kunne imøtegå det som ble sagt.

Eide: - TV 2 ville ha en skandale

Kirurg Per Kristian Eide

— Dette er en fullstendiig seier, sier Eide til Aftenposten etter å ha hørt på PFUs kritikk mot TV 2.Han legger til:

— TV2 ville ha en skandale. Hadde TV-kanalen opptrådt klokere og brukt mer tid på å sjekke sine opplysninger, ville vi ikke stått her nå, sier Eide. Han sier at han ikke er mot at det retts et kritisk søkelys på forskningen, men at den må være basert på fakta som han mener ofte kan være svært komplisert.

På spørsmål om han vil gå videre med saken, i en rettslig prosess, sier han:

— Jeg vil ikke utelukke noe, men nå vil jeg først se hvordan TV 2 forholder seg til dagens fellelse, sier Eide. Han ønsker ikke å være konkret på hva han forventer seg fra TV 2.

TV 2s nyhetssjef, Niklas Lysvåg, sier til fagbladet Journalisten.no at det aldri er stas å bli felt i PFU.

— Vi registrerer at faktagrunnlaget står fast. Så tar vi til etteretning at vi er felt, sier Lysvåg. Han sier a han ønsker å lese uttalelsen før han kommenterer den i detalj, og mener at TV 2 tok kontakt med Eide tidsnok den gang saken ble publisert.

PFU: - Rett til å sette søkelys på saken

TV 2 ble felt for punktene om kildevalg, om saklighet og omtanke i presentasjon og om samtidig imøtegåelse. To av fellelsene ble tatt med dissens i utvalget. To medlemmer mener kanalen hadde gjort tilstrekkelig jobb for å la Eide komme til orde, og ville heller ikke felle TV 2 på punktet om saklighet i presentasjonen.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen understreker at dette var en sak av stor viktighet, og at mediene har full rett til å sette søkelys på den. Men Eide ble etter utvalgets mening ikke rettferdig behandlet.

TV 2 hadde jobbet i flere måneder med saken før de kontaktet Eide.

Det skjedde om kvelden før innslaget ble sendt. Han sier:

— Jeg ante jo ikke hva som ville komme. Jeg er ikke medievant. Hadde jeg visst hvilke beskyldninger TV 2 skulle komme til å rette mot meg, hadde jeg selvsagt stilt opp for å forsvare meg og korrigere bildet. Jeg fikk sjokk da jeg ble informert om innholdet. Jeg er kritisk til at TV 2 ikke kunne vente med innslaget til jeg hadde fått presentert alle relevante fakta jeg mener er viktig å få frem for å bringe balanse i en slik sak, sier Eide.

Aftenposten også felt

TV 2 nyhetssak ble spredt videre til landets aviser av Norsk Telegrambyrå.

Aftenposten er også felt, men bare på ett punkt - for ikke å ha slettet en leserkommentarpå nettet raskt nok, og ikke for å ha videreformidlet NTBs nyhetssak. Nyhetsbyrået NTB er også felt for brudd på god presseskikk.

Nyhetsbyrået NTB er ogå felt for å ha framstilt det som om én pasient døde som følge av hjerneforskningen i den omtalte saken.

Det er forfatter og forlegger Anders Cappelen som har skrevet klagen på vegne av Eide.

Cappelen mener TV 2 har brutt god presseskikk over 4000 ganger i over 70 saker.

Les også

Langer ut mot TV 2-reportere i historiens største klagesak