Venter på dommen

Film- og musikkindustrien mener det vil være en skandale om Stockholm tingrett frikjenner Pirate Bay-bakmennene. Forsvarerne frykter en politisk dom.

Norsk-finske Peter Sunde sjekker gratulasjonsmeldinger på mobilen, mens medtiltalte Fredrik Neij er lettet over at saken er over. Dom faller 17. april.

Dom i saken faller 17. april. Dermed har retten seks uker til å tygge på det som Carl Lundströms forsvarer, Per E. Samuelsson, i sin sluttprosedyre karakteriserte som Europas mest prinsipielle sak i dette århundret. Samuelsson gjorde det klart at han frykter en politisk dom i en sterkt politisk ladet sak.

–Retten m våge å bruke sunn fornuft. Skal man grave opp veien eller tiltale de som kjører for fort, lød hans formaning og retoriske spørsmål.

Verbalt skyts.

Under forsvarernes sluttprosedyrer haglet det med tungt, verbalt skyts mot etterforskningen og tiltalen fra aktor Roswall. Sterkest var Samuelsson da han omtalte tiltalen som lysår fra hva som kreves for domfellelse og uvanlig dødfødt.

Gjentatte ganger ble det pekt på at de fire tiltalte kun har vært tilretteleggere av en tjeneste, som gjennom torrentfiler viser til innhold andre brukere har lagt ut på nettet. Pirate Bay ble både sammenlignet med Google og annonser i en dagsavis.

–Ren slump, tordnet Samuelsson om politiets etterforskning, og mener tiltalen ble utformet ut fra nedlasting av 33 tilfeldige opphavsrettsbeskyttede verk. I likhet med de andre forsvarerne etterlyste han en utpekning av de egentlige skyldige: De som har lagt ut det opphavsrettslig beskyttede materialet.

Erstatningskravet.

Samuelsson sammenlignet prosessen mot Pirate Bay-saken med å gå til rettssak mot våpenprodusenter eller bilfabrikker, fordi noen benytter produktene deres ulovlig. Advokatene raljerte over erstatningskravet på over 130 millioner svenske kroner fra film— og musikkindustrien.

–Hverken aktor eller advokatene til industrien har presentert noen sannsynlig beregning av skadens omfang. Isteden lar man platedirektører og eksperter med klare bindinger til industrien tale sin egen sak, sa advokat Ola Salomonsson, som forsvarer Gottfrid Svartholm Warg.

Film- og musikkindustriens advokater hevdet mandag at både salget av musikk og kinobilletter stuper kraftig.

–Jeg savner en sammenligning av tall for omsetningen før anslaget mot Pirate Bay 31. mai 2006 og tiden etter. Tenk om det er slik at salget er blitt forbedret, sa Salomonsson.

De 33.

Aktor Håkan Roswall forsvarer overfor Aftenposten sine arbeidsmetoder.

–Det var ingen tabbe å bare velge ut 33 verker. Dette har vi gjort med fullt overlegg, og ut fra anerkjente politimetoder. Grunnlaget for etterforskningen gir et representativt bilde av virksomheten på Pirate Bay, sier Roswall.

Fristed.

Advokat Monique Wadsted, som representerer den amerikanske filmindustrien, mener det vil være en ren skandale hvis det ikke blir noen fellende dom.

–Sverige kan ikke bli et fristed for piratvirksomhet. Svensk opphavsrettslov er krystallklar. Sverige har i tillegg undertegnet en rekke internasjonale avtaler om opphavsrett. Vi kan ikke leve med noe annet enn en fellende dom som setter stopper for Pirate Bays ulovlige virksomhet, sier hun.

Ankes.

Uansett dom har partene gjort det klart at saken ankes til Svea hovrätt. Det er også stor sannsynlighet for at rettsbataljen ender i svensk Høyesterett.

–Jeg regner med være beskjeftiget med denne saken i flere år fremover, sier norsk-finske Peter Sunde.