Munchmuseet i Bjørvika på frimerke

Postens nyeste frimerke ble onsdag presentert på toppen av merkets motiv – det nye Munchmuseet i Bjørvika.

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet, avduket onsdag det nye frimerket som viser det nye Munchmuseet. Avdukingen skjedde på toppen av museumsbygget i Bjørvika.
  • NTB
Her studerer den grafiske designeren Enzo Finger det nye frimerket han har laget for å markere det nye Munchmuseet i Bjørvika.
Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen fotografert med det nye frimerket på toppen av det nye museet i Bjørvika onsdag.
Posten gir ut frimerke som feirer det nye Munchmuseet. Lanseringen skjedde ute på taket av det nye museet i Bjørvika.

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet, sto for avdukingen som skjedde ute på museets takterrasse i 13. etasje med utsikt over hele byen.

Fra taket kan man også se mot Ekebergåsen, der Edvard Munch etter all sannsynlighet fanget motivet som senere skulle bli «Skrik».

Frimerket er designet av grafikeren Enzo Finger, som har latt seg inspirere av nevnte verdenskjente maleri da han laget himmelen på merket. Det har verdien 26 kroner og gis ut i et opplag på 210.000 og lanseres fredag.

Det nye Munchmuseet, som åpner til høsten, er et av de største museene i verden viet én enkelt kunstner. I arkitekturkonkurransen ble Juan Herreros' forslag Lambda utpekt som vinner.

Museet består av en tårnbygning på 13 etasjer omkranset av et podium på tre etasjer. Tårnet fungerer som et kombinert utstillings- og publikumstårn.

I podiet på tre etasjer er det publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. I toppetasjene er det takterrasser mot øst og vest.

I museet kan publikum til enhver tid oppleve Edvard Munchs kunstnerskap, parallelt med skiftende utstillinger med verk av andre kunstnere.