Likestillingen henger etter i Hollywood

Ny studie viser at bare 9 prosent av filmregissørene i Hollywood i 2012 var kvinner. I Norge var det ikke stort bedre. I fjor sank kvinneandelen blant norske filmregissører til Hollywood-nivå, fra 19 til 11 prosent.

Lisa Marie Gamlem innrømmer at det har vært hardt å komme seg frem som filmregissør. I dag er hun en av få kvinnelige regissører som har fått produksjonstilskudd etter markedsvurdering.

Det er senter for kvinnestudier i film og TV (Centre for the Study of Women in Television and Film) som står bak studien om kvinnelige Hollywood-regissører.

Men selv om kvinnene kun har regissert 9 prosent av de 250 best innbringende Hollywood-filmene i fjor, er det en økning på 4 prosent fra 2011.

Alt i alt er utgjør kvinnene bare 18 prosent av alle regissører, produsenter, manusforfattere, filmfotografer og redaktørere i den amerikanske filmindustrien i Hollywood.

Senteret som er tilknyttet San Diego State University har forsket på kvinneandelen i Hollywood i mer enn ti år.

Kun en Oscar-vinner

Den eneste kvinnelige reggisøren som har vunnet Oscar er Kathryn Bigelow, som vant den i 2010 for filmen The Hurt Locker . Hun er i år nominert i sammen kategori for filmen Zero Dark Thirty om jakten på Osama bin Laden.

Det er ikke så mye bedre her i landet, viser tall fra Norsk filminstitutt (NFI). Kvartalsrapporten for 2012 viser at kvinneandelen i premierefilmer per 3. kvartal 2012 var kun 11 prosent. Det er en nedgang på 8 prosent fra året før, da andelen lå på 19 prosent.

Med andre ord ligger prosenten langt under målet om 40 prosent kvinnelige regissører.

— Tar tid

Avdelingsdirektør Ivar Køhn ved NFIs utviklings- og produksjonsavdeling mener situasjonen er sammensatt, og det er vanskelig å gi noen entydig forklaring på hvorfor det er så få kvinnelige regissører.

- Vi følger en moderat kjønnskvotering i alle sjangre for å få frem kvinnelige regissører, men det tar nok tid til vi når målet om en andel på 40 prosent.

Les også

Mener filmstøtteordning er en stor tabbe

Han peker på flere mulige årsaker for at utviklingen går så sent.

— For eksempel er det er nesten bare mannlige regissører som setter i gang med filmprosjekter uten forhåndstilskudd, noe som igjen fører til at det hele tiden er flere menn enn kvinner om debuterer som filmregissører. Vi opplever også at kvinner binder opp mer tid på hvert prosjekt enn menn, siden de oftere skriver manus selv, sier han.

- Mangler kvinnelig rollemodeller

Dessuten tror han at det mangler kvinnelige rollemodeller på dette feltet.

— Mange kvinnelige regissører har naturlig nok mannlige forbilder. Men jeg tror det ville hjelpe mer med flere synlige kvinnelige regissører, legger Køhn til.

På tross av dystre tall, har avdelingsdirektøren følelsen av at utviklingen går den rette veien.

— Innenfor det som kalles pakkefinansiert produksjonstilskudd er to av fire pakker gitt til kvinner. Sara Johnsen og Anne Sewitsky. Og sist torsdag mottok filmen Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama produksjonstilskudd etter markedsvurdering med Lisa Marie Gamlem som regissør. Markedsordningen har tradisjonelt vær meget mannsdominert, så at hun nå gjør sin andre film her på kort tid er veldig positivt, sier han.

- Menn trener på reklamefilmer

Lisa Marie Gamlems første spillefilm er den snart aktuelle filmen Mormor og de åtte ungene. Regissøren er enig med Køhn at det er ulike grunner til at det er så få kvinnelige regissører.

— Mye film handler om møtet mellom kunsten og det kommersielle, og mange regissører får trent seg opp i faget i reklamebransjen. Den er fortsatt dominert av menn, og derfor er det vanskelig for kvinner å slippe til her, sier hun.

Les også

Bli med på innspilling av Mormor og de åtte ungene

Dessuten er Norge ifølge Gamlem fortsatt en ung filmnasjon.

— Det er bare 16 år siden Den norske filmskolen ble opprettet. Det påtagelige er at på skolen er det jevnt mellom jentene og guttene, mens det endres når de er ferdig utdannet. Da tar det ofte lengre tid for jentene å komme skikkelig i gang, forteller regissøren.

Hun innrømmer at det har vært en hard kamp for henne selv å få laget sin første spillefilm.

— Men når du først får gjort din første spillefilm, går det litt mer av seg selv, sier Gamlem.

- Mye står på produsentene

Marianne Kleven er forbundsleder i Norske filmregissører (NFR). Hun tror at produsentene spiller en stor rolle her.

— De spiller en nøkkelrolle og satser foreløpig mer på menn enn kvinner, sier hun.

Kleven oppfordrer produsentene til å drive mer oppsøkende virksomhet blant kvinnelige regissører.

— På samme måte som man må lete etter flerkulturelle og eldre regissører for å oppnå mangfold og bredde. Det er mange dyktige kvinnelige regissører, påpeker forbundslederen.

Hun håper at et virkemiddel i fremtiden blir økte midler til konsulentordningen med frigjorte midler fra etterhåndsstøtten, som skal evalueres.

— Konsulentordningen er mer tilpasset personlige kunstneriske fortellinger som kvinner kanskje har lettere for å søke på. Etterhåndsstøtten oppleves mer risikofylt fordi den gis i etterkant og baseres på publikumsantall i motsetning til konsulentordning hvor man har hele finansieringen på plass. Jeg håper at det åpner for flere muligheter for kvinnelige regissører, sier hun.