Kloke innspill til nytt regjeringskvartal

Den norske folkesjelen skal ivaretas i det nye regjeringskvartalet. Det lover godt.

afp000866024.jpg

Det viktigste signalet fra evalueringskomiteen er kravet til at det nye byrommet må holdes mest åpent, være tilgjengelig for allmennheten.

Statsbygg fikk kanskje ikke alle de konkrete, entydige rådene man ønsket seg, men Jens Kvorning og hans komitémedlemmer har tatt et klokt verdistandpunkt.

Det handler ikke først og fremst om bygningstekniske preferanser eller antall kvadratmeter pr. byråkrat i departementskontorene, snarere om å sikre ditt og mitt behov for nærhet til den politiske makten.

Bevare historie

Terroranslagene 22. juli 2011 var et angrep på de demokratiske verdier vi feirer og slår ring om.

Derfor oppleves det logisk og riktig at det nye regjeringskvartalet utformes med etablering av nye grøntarealer og bevaring av kulturhistoriske bygninger som viktige premisser.

Fremtidens regjeringskvartal må ikke fremstå som et uinntagelig festning, men forene byens dagligstue og den utøvende makt.

Bevaring av Y-blokken er forlengst en tapt sak for alle oss som mener den representerer en viktig del av vår kollektive historie.

Like fullt tar evalueringskomiteen til orde for å skjerme andre symbolsk viktige elementer i dagens skadeskutte regjeringskvartal. G-blokken og Høyesteretts plass blir etter alt å dømme bevart i sin nåværende form, det samme gjelder lindealleen.

Regjeringen har bestemt at Høyblokken som et av landets viktigste symbolbygg, skal bestå. Da er det logisk at de nye bygningene ikke fremstår vesentlig høyere.

Evalueringskomiteen poengterer at arkitekturen må utvikles med omtanke for Høyblokkens historiske posisjon. Det underbygger det overordnede ønsket om at morgendagens regjeringskvartal glir inn som en naturlig del av hovedstadens øvrige bebyggelse.

Nødvendig tenkepause

Statsbygg har fått innspill som fremtvinger en helt nødvendig tenkepause i arbeidet med utformingen av en krevende reguleringsplan.

Det er ingen grunn til å forhaste seg. Ambisjonen om at det nye regjeringskvartalet skal stå ferdig rundt 2025, er sannsynligvis alt for optimistisk. Jeg tror det er mer realistisk å sikte seg inn mot ferdigstillelse i 2030.

10.000 mennesker har i løpet av fire uker besøkt utstillingen med arkitektforslagene til det nye regjeringskvartalet. Interessen vitner om et mektig engasjement for et symboltungt felleseie.

Debatten må ikke forstumme, men gis all den tid som trengs for å sikre at vi får et byrom og et maktsentrum med nasjonal gjenkjennelighet.

twitter:@torsteinhvattum