Kultur

Peker på mangfold, eksport og digitalisering i ny kulturmelding

– Fagre ord, men få konkrete løfter, mener Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet om Regjeringens planer for Kultur-Norge.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) la frem landets nye kulturmelding sammen med statsminister Erna Solberg (H) fredag formiddag.
  • Robert Hoftun Gjestad
    journalist

Fredag presenterte kulturminister Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg (H) Regjeringens nye stortingsmelding for kulturfeltet.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet, sa Grande foran en fullsatt sal på Vega Scene i Oslo.

  • Trine Skei Grande (V) om ny kulturmelding tidligere denne uken: – Jeg forventer masse kjeft

Varsler krevende økonomiske prioriteringer

Dette er noen av områdene Grande peker ut som spesielt viktige:

* Formidling og tilgang til kunst og kultur over hele landet

* Utnytte muligheten som ligger i digital teknologi

* Potensialet som kulturlivet har internasjonalt

I tillegg er det viktig for Regjeringen å spre makt i den offentlige kultursatsingen. Fylkeskommunene skal få mer ansvar for kulturoppgavene, og den nasjonale kulturpolitikken skal i større grad bli utformet i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

Regjeringen skriver også i meldingen at press i den offentlige økonomien fremover kan få følger for overføringene til kultursektoren, noe som kan gi krevende økonomiske prioriteringer.

Fullt hus på Vega scene i Oslo da kulturmeldingen ble presentert fredag.

Ap: – Fagre ord, få konkrete løfter

Kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet mener kulturmeldingen er lite konkret.

– Det er lett å skrive festtaler, men det som betyr noe, er hvilken rolle kulturpolitikken får, og at penger følger med, fastslår hun.

– Hverken kunstnere eller folk som bruker kultur, kan leve av fagre ord i en melding. Det er hva du bruker i de årlige budsjettene, at man satser eller ikke, som betyr noe, sier Trettebergstuen, som forstår det slik Grande ikke legger opp til å øke kulturbudsjettet.

Videre viser Trettebergstuen til store uløste oppgaver innen kultursektoren som ikke nevnes i kulturmeldingen.

– Kunstnerøkonomien trenger et løft, og kulturskolene må styrkes. Sist det ble lagt frem en kulturmelding, samlet opposisjonen seg i kulturløftet. Vi ser ikke bort fra at det kan skje igjen, for dette holder ikke, sier hun.

Les også

Dette forventes av ny kulturmelding: – Norsk kulturliv må komme ut av Oslo-tåken

– Viser et høyt ambisjonsnivå

Direktør Kristin Danielsen i Norsk kulturråd er fornøyd med innholdet i meldingen.

– Vi er glad for å ha en regjering og en kulturminister som tør å satse og tråkke til. Det er godt for vår sektor å bli sett på som en viktig ressurs i samfunnet – ikke en irriterende ugift, sier hun til Aftenposten.

Kristin Danielsen.

Hun kaller meldingen «inspirerende» og mener den viser et høyt ambisjonsnivå for kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Men hun ønsker seg mer konkrete føringer og tiltak etter hvert.

– Vi i Kulturrådet er selvsagt glad for at meldingen understreker viktigheten av å opprettholde og videreutvikle nasjonale fagmiljøer som bidrar med kunstfaglige vurderinger for prosjekter og institusjoner over hele landet. Meldingen er i det hele tatt god på å reflektere over viktigheten av kvalitet, sier Danielsen.

– Tar for lett på digitalisering

Kulturprofessor Anne-Britt Gran ved BI kaller Grandes melding for «safe». Hun skulle ønske den var mer overordnet og prinsipiell.

– Denne sektoren er utsatt for en voldsom digital og global konkurranse som må møtes på et nasjonalt nivå. Hvordan vil og bør denne konkurransen endre nasjonal kulturpolitikk når konsumet digitaliseres og unge for eksempel svikter fysiske arenaer? Jeg hadde håpet på et enda sterkere søkelys på digitaliseringens betydning, sier Gran.

Hun mener uansett at det var på tide med et nytt «styringsdokument».

– Ja, for den forrige kulturmeldingen (fra 2003) sa ikke ett ord om digitalisering. Denne sier en god del, men er etter mitt skjønn for teknologioptimistisk. Det finnes nok av empiri om hvordan digitaliseringen svekker en rekke kulturbransjer, og dette tas det for lett på her, sier Gran.

Les mer om

  1. Kultur
  2. Kulturpolitikk
  3. Trine Skei Grande