Kultur

Nå starter rivingen av S-blokken

Onsdag starter første etappe mot det som skal bli et nytt regjeringskvartal. Men ingen tør spå når området vil kunne stå ferdig.

Selv om rivingen av S-blokka starter i dag rent offisielt, vil det gå noen uker før publikum vil kunne se tegn til at det faktisk rives. Prosessen starter nemlig i kjelleren.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

-Hvis noen tror det kommer en Donald Duck-kran som jevner bygget med et sveip, så blir de sittende lenge å vente

Det sier Pål Weiby, seniorrådgiver i Statsbygg.

Humoren sitter løst hos Statsbygg, selv om de står foran tidenes største og kanskje mest kompliserte statlige byggeprosjekt. Men det illustrerer samtidig tidsplanen.

I dag starter rivingen av S-blokken, ett av byggene som fikk omfattende skader under 22. juli-terroren. Først neste år er bygget helt borte. Likevel vil det gå mange år før et nytt regjeringskvartal vil stå ferdig.

— Det er det ingen som kan si noe endelig om nå, selv om vi jobber ut i fra en plan om 2025 i dag, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

5700 ansatte

Det statlige forvaltningsorganet er forlengst i gang med planprosessen, men heller ikke det vil bli løst over natten.

Les også :

Les også

Høyblokka blir «ny» på fire dager

— Det neste som nå skjer er at vi er i gang med en rom- og funksjonsplan, som skal utrede areal og funksjonsbehov knyttet til de 5700 arbeidsplassene i det nye kvartalet.

Parallelt har vi utlyst en idédugnad, en type anbudskonkurranse hvor vi ber blant annet byplanleggere og arkitekter komme med skisser for hvordan vi kan løse byrommet. Det er tross alt store arealer vi snakker om. Totalt vil det nye regjeringskvartalet favnet 200.000 kvadratmeter, sier Njaa Aschim.

Til sammenligning er det nye nasjonalmuseet på Vestbanen på «beskjedne» 54.000 kvadratmeter, mens Campus Ås, det nye universitetet for miljø og biovitenskap, er på 63.000 kvadratmeter.

Anbudskonkurransen skal gi forslag til nye byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet med tanke på blant annet byform, trafikk og sikkerhet.

— Her tenker vi ikke kun arkitektur eller enkeltbygg, det handler mer om hvordan vi kan løse selve byrommet, sier Njaa Aschim.

Fire til seks team vil bli plukket ut før jul, og på vårparten vil forslagene bli presentert publikum.

Tegninger i 2018?

På bakgrunn av disse forslagene vil det bli utarbeidet en reguleringsplan, deretter skal det lyses ut en arkitektkonkurranse. Dette vil skje tidligst i 2017 eller 2018.

— Dette er et stort og komplisert prosjekt. Det er noe helt annet enn å sette i gang byggeprosesser for et stort kvartal enn for et ordinært kontorbygg.

Les også :

Les også

Ville arrangere festival i Y-blokka i regjeringskvartalet

Ikke vet vi hvor stort det blir, ikke vet vi hvor mye det vil koste og ikke vet vi når det står ferdig, sier kommunikasjonsdirektøren.

I løpet av anleggsperioden i høst vil det bli åpnet en ny passasje gjennom resepsjonen i Høyblokka. I tillegg skal det etableres et informasjonssenter om 22. juli og regjeringskvartalet.

Les også

  1. Arkitekten ønsker norsk stein til Nasjonalmuseet

  2. Hole kommune sier nei til minnesmerke på Sørbråten