PFU kritiserer Dagbladet for Grünerløkka-bilder

Pressens Faglige Utvalg (PFU) retter kritikk mot Dagbladet for en artikkel om trengsel på Grünerløkka i Oslo under den første koronanedstengingen i vår.

Faksimile fra den omstridte artikkelen i Dagbladet.

Saken ble omdiskutert for telelinsebruken mange mente ga et feil inntrykk av tilstanden i gatene, skriver Journalisten.

I uttalelsen som ble vedtatt heter det blant annet at PFU mener Dagbladet «burde ha utvist større aktsomhet for å forhindre at bildebruken kunne gi et misvisende inntrykk».

PFU-medlem og NRK-redaktør Stein Bjøntegård uttalte at han ikke var i særlig tvil om at folk fikk et annet inntrykk ved å se bildet enn hvordan virkeligheten var i Markveien den dagen.

I sitt tilsvar til PFU skrev Dagbladet at det «på tross av at det i ettertid har oppstått debatt, kan det vanskelig slås fast at Dagbladets framstilling av at det var mange mennesker på Grünerløkka på dette tidspunktet, er feil».

Dagbladet peker også på at det er vanlig journalistisk praksis å bruke forskjellige bildeutsnitt i en TV-reportasje, og at det heller ikke er unormalt å bruke et bilde tatt med telelinse som hovedbilde i en artikkel.

Nettstedet Faktisk.no var blant dem som omtalte Dagbladets reportasje fra Grünerløkka i mars.