Kultur

Propagandakrigen om Norge

Rett før Grunnlovsjubileets deadline presenterer forskningsbibliotekar Ruth Hemstad ny kunnskap om PR-krigen som ble ført med blekk og penn i europeiske pamfletter fra 1812 til 1814.

Den svenske kronprinsen, Carl Johan Bernadotte, startet i 1812 en propagandaoffensiv for å få norsk og internasjonal sympati for en forening mellom Norge og Sverige. Maleri av Francois Gerard 1811.

 • Liv Berit Tessem

— En kamp ført med blekk i stedet for blod brakte i 1814 Norge for første gang inn i den europeiske offentligheten, sier Ruth Hemstad, bibliotekar og historiker ved Nasjonalbiblioteket, som denne uken presenterte boken Propagandakrig, Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1813 . - Særlig viktig var det å vinne Storbritannia.

Få epoker i norsk historie er så gjennomgransket av forskere, men Ruth Hemstad har gjort digitale dypdykk i europeiske arkiver og funnet helt ny informasjon. Takket vare hennes politisk-bibliografiske metode dokumenterer hun en ukjent fortelling om hvordan Danmark og Sverige agiterte for å vinne sympati for sine krav på Norge.

Vinne britiske hjerter

— Denne propagandakrigen var både nasjonal og internasjonal. Allerede i 1809 startet svenskene agitasjon i Norge, Storbritannia, Frankrike og Russland for at landet skulle få Norge som en erstatning for at de hadde tapt Finland til Russland samme år. Svenskene hadde spioner ved grensen som spredde pamfletter for å hente norsk støtte til en fremtidig union mellom de to landene. I Norge fikk Sverige kretsen rundt Peder Anker på Bogstad som støttespillere, sier Hemstad. - Propagandakrigen økte etter at Carl Johan var blitt valgt til svensk tronarving i 1810. Han hadde erfaring med betydningen av propaganda som general for Napoleon. Mens danskekongen allierte seg med Napoleon, satset den tidligere franske generalen nå på å få Storbritannias støtte for sitt krav på Norge, fra 1812 drev begge landene en intens kamp for å vinne sympati i den europeiske offentligheten, særlig viktig var det vinne hjertene i den britiske opinionen.

I Storbritannia var det stor interesse for situasjonen i Norge, og det var uenighet om det var riktig av landet å gå inn i en blokade av norske havner i kampen mot Napoleon - og for å støtte svenskenes krav på Norge.

Christian Frederik hadde mange roller i 1814, dansk-norsk tronarving, norsk stattholder og norsk konge. I tillegg til at prestene agiterte for hans sak på prekestolen, var også hans meningsfeller aktive i propagandakrigen om Norge. Maleri av J.L. Lund 1813

— Det var mange som syntes det var ubehagelig å støtte utsultningsstrategien gjennom blokaden, sier Hemstad. - Prins Christian Frederik sendte Carsten Anker til London for å propagandere for sin sak i denne delen av den britiske offentligheten. Han lyktes ikke så godt og etter Eidsvollsforsamlingen hadde unionsvennene liten støtte i den norske offentligheten.

Heller død enn svensk

Hemstad har gransket i alt 500 skrifter/utgivelser, noen av dem er utgitt i flere versjoner. I alt dreier det seg om 300 svenske og danske titler som til sammen er kommet ut på 86 ulike språk beregnet på et lesende publikum i Norden, Europa og Amerika.

I pamflettene ble nordmenn lovet en fri konstitusjon som skulle befri dem fra det danske åk og fortalte om konsekvensene av Kieltraktaten i januar 1814 der Danmark måtte avstå Norge til Sverige. I København og Christiania var den danskekongemakten rask til å ta til motmæle mot skriftene som den karakteriserte som «opprørske proklamasjoner som oversvømmet Norge». Fra 1813 ble det innført strenge straffer for dem som var i besittelse av pamflettene. Det ble betraktet som landsforræderi å spre svenske skrifter i alle sjangre enten de var håndskrevet etter tykket. I den norske offentligheten slo tronarving og norsk stattholder, Christian Frederik, fast at «det norske folk står samlet mot svensk undertrykkelse og vil heller dø».

 1. Les også

  1814: Her ble vår egentlige grunnlov vedtatt

 2. Les også

  Eidsvollsmennenes hus - se hvordan de bodde

 3. Les også

  1814: Med gode middager på Bogstad bygget de det nye Norge

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Natten mellom 14. og 15. januar i Kiel 1814 var en katastrofe for Danmark, men ble en ny begynnelse for Norge

 2. VERDEN

  Sverige er vant til å være forbilde. Så ble Skandinavias storebror plutselig stengt ute.

 3. NORGE

  Giftangrepet: Norge vil ikke straffe Russland nå

 4. KRONIKK

  Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres

 5. NORGE

  Norge straffer Russland - utviser diplomat

 6. HISTORIE

  Dette er historien bak flere av Oslos kjente gatenavn