Nekter for å ha solgt falske skrifter av Ibsen og Hamsun

Geir Ove Kvalheim (41) erklærte seg ikke skyldig da han i går møtte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha solgt falske dokumenter og skrifter fra Knut Hamsun og Henrik Ibsen.

Dette er ett av de fem falske Hamsun-skrifter, innmeldingsskjema i NS hjelpeorganisasjon angivelig underskrevet av Hamsun selv.

Syv uker er satt av til behandlingen av den omfattende bedragerisaken, som har vakt betydelig oppsikt i kunst— og samlermiljøet langt utenfor Norges grenser.

Aktor Aud Slettemoen fra Økokrim mener Kvalheim brukte navnene til ni døde Nasjonal Samling-veteraner for å konstruere falsk eierhistorikk på gjenstandene han la ut for salg.

– Tiltalte regisserer seg selv og et inntrykk gjennom mange små løgner, iblandet noen sannheter, og forsøker å skape tillit, sa Slettemoen i sitt innledningsforedrag i går.

Like før hadde tiltalte Kvalheim svart slik på tingrettsdommer Morten Bjones spørsmål om straffskyld:

– Jeg erklærer meg ikke skyldig.

Lurte Nasjonalbiblioteket

I 2005 og 2006 startet en solid flom av oppsiktsvekkende, historiske dokumenter og skrifter å strømme ut fra samlingen til filmregissør Geir Ove Kvalheim fra Nøtterøy.

Nasjonalbiblioteket var blant dem som ble lurt, av det Økokrim mener er forfalskninger. De la ut 195000 kroner for fem falske Hamsun-skrifter, blant annet et innmeldingsskjema i NSs hjelpeorganisasjon angivelig underskrevet av Hamsun selv.

De kjøpte også det de trodde var Hamsuns lommealmanakk fra 1943, med blant annet nedtegnelser om Hamsuns personlige møte med Adolf Hitler. Eksperter har senere fastslått at gjenstandene høyst sannsynlig er falske, og Nasjonalbiblioteket gikk derfor til politianmeldelse av saken.

Kommisjonsavtale med Norli

Denne lommealmanakken hevdet tiltalte stammet fra Knut Hamsun. Den inneholdt blant annet det som tilsynelatende var Hamsuns personlige nedtegnelser om et møte med Adolf Hitler i mai 1943.

Kjøpene kom i stand gjennom en kommisjonsavtale Kvalheim hadde inngått med Norlis antikvariat i Oslo. Ifølge tiltalen la han ut for salg 19 dokumenter og skrifter som han hevdet stammet fra Knut Hamsun og Henrik Ibsen. Antikvariatet overførte tilsammen 472 500 kroner i delbetaling til samleren for gjenstandene.Under sitt innledningsforedrag brukte aktor Slettemoen mye tid på å snakke om de forfalskede objektenes eierhistorikk, såkalt proveniens.

– Tiltalte hevdet at han hadde fått tak i dokumentene fra sine kontakter i NS-miljøet. Blant annet oppga Kvalheim ni avdøde NS-folk som tidligere eiere, sa hun.

– Men påtalemyndigheten er av den oppfatning at tiltalte fant opp fiktiv eierhistorikk for en rekke av dokumentene. Ingen av de dokumentene som er med i tiltalen kommer fra de nevnte NS-folkene, la hun til.

Slettemoen omtalte bedrageriet som en «historisk forurensning», og påtalte at det var alvorlig at en institusjon som Nasjonalbiblioteket ble forledet til å kjøpe objektene.

– I verste fall kan det danne seg et uriktig historisk bilde av viktige personer hvis slike objekter kommer inn i samlingene, sa hun.

Falskt Ibsen-stykke

Kvalheim er også tiltalt for forsøk på bedrageri mot Cappelens antikvariat i Oslo, etter at han i februar 2006 fremla for salg deler av et angivelig helt ukjent teaterstykke av Henrik Ibsen, Solguden.

– Hvis stykket hadde vært ekte, ville det vært en sensasjon og veldig verdifullt, sa Slettemoen.

Antikvariatet var imidlertid skeptisk i forhold til stykkets autentisitet, og ba Kvalheim oppgi tidligere eierhistorikk for det. Det hele endte med at salget gikk i vasken, men at saken ble politianmeldt.

41-åringen er videre tiltalt for salg av et forfalsket tildelingsbevis for det Tyske Kors i gull fra Waffen SS til den norske NS-mannen Fredrik Jensen. Samlerbutikken Dereks Militaria i Tønsberg kjøpte dokumentet for 20.000, men fikk senere vite fra nå avdøde Jensen at det ikke var ekte. Da de kontaktet Kvalheim om dette, refunderte han beløpet.

Forfalsket kvitteringer

Kvalheim er også tiltalt for dokumentfalsk ved at han, for å underbygge eierhistorikk på objektene han solgte, viste frem flere falske kvitteringer på kjøp av gjenstander fra ulike NS-veteraner.

Under en ransaking i tiltaltes hjem tok politiet beslag i blant annet ulike papirtyper, penner og blyanter, samt blekk, som er sendt til analyse. Eksperter fra Kripos har analysert håndskrifter og blekk for en rekke av de dokumentene som omfattes i tiltalen. Dessuten har Papir— og fiberinstituttet i Trondheim analysert papir, både fra salgsobjektene og det papiret som ble funnet hjemme hos Kvalheim. Resultatene av disse analysene vil bli lagt frem i løpet av rettssaken, og aktor ville mandag ikke kommentere innholdet i rapportene.

Kampvillig tiltalt

Den tiltalte fremsto i retten i går som tent og kampvillig. Han satt stort sett fremoverlent ved siden av sine to forsvarere, med oppbrettede skjorteermer, ivrig noterende i en notisbok. Nå og da reagerte han smil, hoderysting eller rynket panne på aktors innledningsforedrag.

Kvalheim ville ikke kommentere saken overfor Aftenposten mandag, og viste isteden til sin forklaring som han begynner i morgen.