Diskrimineringsombudet om håndhilsevedtak: – Omfatter ikke arbeidslivet generelt

– Jeg frykter at rekkevidden av Diskrimineringsnemndas avgjørelse om håndhilsing blir misforstått. Den omfatter ikke arbeidslivet generelt, sier diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

For første gang uttaler Likestillings- og diskrimineringsombudet seg om vedtaket i den såkalte håndhilse-saken. – Den omfatter ikke norsk arbeidsliv generelt, fastslår Hanne Bjurstrøm.

Nemndas konklusjoner ble gjort kjent mandag. Hittil har ombudet ikke uttalt seg om vedtaket, som gjelder en tidligere vikarlærer ved Ekeberg skole i Oslo.

Flertallet i nemnda slår fast at «Oslo-skolen ikke diskriminerte vikarlæreren da skolen ikke forlenget hans vikariat som følge av at han ikke ønsket å håndhilse på kvinner.»

Les hele saken med abonnement