Kultur

Regjeringen vil ikke splitte opp Kulturrådet

Flertallet i kulturkomiteen mener det ikke er hensiktsmessig å overføre flere oppgaver fra Kulturrådet til regionene.

Kristin Ørmen Johnsen (H) er leder i kulturkomiteen på Stortinget. Her fra Høyres landsmøte i 2018-
  • NTB

– Vi er opptatt av å beholde den kompetansen som er bygget opp og etablert, og som vi mener er nødvendig for å ivareta en stabilitet, helhet og kvalitet i arbeidet. Dette betyr ikke at Kulturrådet ikke skal utvikle seg videre og vurdere hvordan en best kan drive virksomheten, sier komitéleder Kristin Ørmen Johnsen (H) til NTB.

I stortingsbehandlingen viser komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, til at denne regjeringen tidligere har overført oppgaver fra Kulturrådet til regionene. Området for kreativ næring er overført til Trondheim, og det museumsfaglige område er flyttet til Bodø.

Kulturmeldingen , som Ørmen Johnsen er saksordfører for, behandles nå i Stortinget og skal avgis fra familie- og kulturkomiteen 7. mai.

Meldingen følger opp regionreformen og Hagen-utvalget som foreslo at flere av Kulturrådets oppgaver skulle overføres til de nye regionene.

Les mer om

  1. Kristin Ørmen Johnsen
  2. Kulturpolitikk
  3. kulturnyheter