Idealisme vs. virkelighet

ENDRE LUND ERIKSEN

Det tar ikke slutt

Aschehoug

Politisk roman som kunne vært mer politisk, om problemstillinger som knapt kunne vært mer aktuelle.