Kultur

Politisk omkamp om FM og DAB

De 16 millioner FM-radioene her i landet kan få utvidet levetid: Både Fremskrittspartiet og Norsk Lokalradioforbund krever at DAB ikke får bli enerådende i 2017. Saken kommer opp igjen i Stortinget.

Den nye og gamle teknologi er svært ulik, også i størrelse: Øverst på denne årgangsradioen, rett over søkeviseren, ser du en svart DAB-omformer. Slike omformere kan kobles til de aller fleste radioer. Antall FM-mottagere i Norge er anslått til mellom 16 og 20 millioner. TT Micro

 • Sturle Scholz Nærø

Kulturdepartementet arbeider nå med en ikke varslet stortingsmelding om DAB. Fremskrittspartiet kommer til å foreslå å gjøre om vedtaket om å slukke FM-nettet.

Dermed er det duket for et politisk oppgjør som har direkte paralleller til utviklingen i Storbritannia:

Der er kringkastingsselskapet BBC av myndighetene blitt pålagt å fortsette med FM-sendinger. Den britiske allmennkringkasteren er en av NRKs nærmeste samarbeidspartnere — og en pionér innen DAB.

Bekymrede folkevalgte

Planen var opprinnelig at det britiske FM-nettet skulle slukkes neste år, senest i 2018. Så ble saken tatt opp av parlamentsmedlemmer som er bekymret både for tilbudet til radiolytterne og for lokalradioene.

Resultat: Kultur- og kommunikasjonsminister Ed Vaizey har besluttet at FM-slukkingen i Storbritannia utsettes på ubestemt tid.

«Tar til vettet»

Ib Thomsen (Fr.p.), veteranmedlem i Stortingets familie- og kulturkomité, gleder seg over at britene «tar til vettet». Overfor Aftenposten forklarer han:

Motstander: Stortingsrepresentant Ib Thomsen, Fr.p.

Bare Fremskrittspartiet stemte imot da Stortinget i 2011 vedtok å slukke FM-nettet i januar 2017, senest i 2019. Utviklingen viser at vårt standpunkt var helt riktig: Bare 12 prosent av bileierne har tilgang til DAB, ifølge de nyeste tallene, og for lokalradioene vil det bety døden å avvikle FM så fort. Vi er nødt til å få en ny debatt om dette. Derfor vil jeg ta saken opp igjen i Stortinget, så snart som mulig.

- Større overtak

- Hvorfor kan DAB-formatet ødelegge nærradioene, mener du?

— For tiden finnes det ikke engang sendenett for dem på DAB, med unntak av noen få steder. Samtidig har NRK hatt riksdekkende DAB-nett i årevis, slik at NRK-kanalene får bygge opp et enda større overtak. I tillegg er kostnadene forbundet med DAB altfor høye for små aktører. Vedtaket om å stenge FM-nettet er fattet; Fremskrittspartiet vil foreslå å gjøre det om.

- Allerede i den ampre stortingsdebatten om DAB, i mai 2011, ble partiet beskyldt for å være bakstreversk?

- Mitt svar er enkelt: Ha, ha, ha! DAB-teknologien ble utviklet på 1980-tallet. I dag er den gammeldags. I denne saken har det vært altfor lite politikk: Tilstrekkelig kunnskap var på ingen måte til stede da Stortinget besluttet å tvinge et helt land til å kjøpe nye radioer. Hvordan skal Stortinget kunne ha innsikt i teknologispørsmål? NRK og andre, store aktører sto bak hele fremføringen av prosjektet, fremholder Ib Thomsen .

- Er stolt

Saksordfører for stortingsmeldingen Digitalisering av radiomediet var Arbeiderpartiets Kåre Simensen. Uten videre avviser han kritikken:

— Argumentasjonen er velkjent; Fremskrittspartiet vil gjerne være på steinaldernivå. Og Stortinget lyttet til alle parter i denne saken, ikke bare NRK. De største nærradioene kommer til å få plass i DAB-nettet, de mindre kan fortsette på FM. Jeg minner også om at Stortinget stilte flere krav for at FM-nettet skal slukkes i 2017. Hvis man ikke når disse målene, blir slukkingen utsatt.

- At Norge er det eneste land på kloden som har vedtatt en slukkedato, kan virke spesielt?

— Nei, jeg synes vi er fremsynte. Det vedtaket er jeg stolt av. Teknologisk har Norge alltid ligget langt foran, svarer Ap.-politikeren.

- Betyr døden

Norsk Lokalradioforbund er sterkt bekymret for planen om å slukke FM-nettet om litt over to år. Nyvalgt styreleder Svein Larsen, med bred bakgrunn fra både Arbeiderpartiet og P4, arbeider nå hardt for å få endret vedtaket:

- Skal vi overleve, må lokalradioene få en mye lengre overgangsperiode. Å avvikle FM-nettet i 2017, betyr døden for oss. Mye har skjedd siden vedtaket i 2011. Jeg tror at det i Stortinget i dag er forståelse for vår situasjon, sier Svein Larsen.

Svenskene venter ti år til

Norge er alene i verden om å ha vedtatt en slukkedato for FM. I Sverige er DAB-utbyggingen ikke engang startet.

Det vil si: Frem til år 2000 satset svenskene friskt på DAB. Deretter kom formatet DAB+, og myndighetene vedtok å bygge dekningsgraden ned, fra 85 til 35 prosent.

- Den politiske holdningen er at Sverige var for tidlig ute. I praksis har vi hatt en "DAB-timeout" i over 10 år. Riksdagen skal behandle saken om digitalradio. Trolig kommer den opp høsten 2015. Jeg anslår at FM-nettet blir slukket i 2022 eller 2024, opplyser Mats Åkerlund, sjef for digital strategi i Sveriges Radio, til Aftenposten.

Finland sa nei

For tiden finnes DAB-sendinger i fire svenske byer. Finland har sagt nei til hele formatet, og i Frankrike er prøvesendinger i gang noen få steder.

Heller ikke i Tyskland finnes landsdekkende DAB-distribusjon. Danskene bygger for tiden ut sitt nett, og har satt slutten av 2019 som et mulig slukketidspunkt.

På spørsmål om Norge vedtok å avvikle FM altfor tidlig, svarer Mats Åkerlund i Sveriges Radio:

— Det er vanskelig å svare på. Noen må jo være først.

Departementet er bekymret

At svært få nordmenn har digital radio i bilen, bekymrer ledelsen i Kulturdepartementet, som forbereder en DAB-melding.

Stortinget vedtok i 2011 at Regjeringen neste år skal komme tilbake til nasjonalforsamlingen med flere spørsmål som gjelder DAB.

En av sakene som må avklares, er hvilke nærradioer som skal få fortsette på FM-båndet.

Regjeringen står fritt til å velge form på denne oppfølgingen. Fra flere kilder får Aftenposten opplyst at Kulturdepartementet arbeider med en stortingsmelding om DAB, noe som betyr at det legges opp til bred behandling.

— Dette arbeider vi grundig med. Våren 2015 vil Regjeringen overfor Stortinget også presentere sine konklusjoner for om slukkevilkårene for FM-nettet er oppfylt. Kriteriene fikk i 2011 tilslutning fra et bredt flertall. I løpet av året skal Regjeringen vurdere om samtlige er oppfylt, forklarer statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H).

12 prosent

I Danmark blir ikke FM-nettet avviklet før den digitale radiolyttingen er på minst 50 prosent, også i bil. Her hjemme stilles det kun krav til at det må være praktisk mulig å få montert en digital bilradio i minst halvparten av kommunene.

Statssekretær Borgundvaag har merket seg at bare 12 prosent av bileierne oppgir å ha DAB. Til Aftenposten sier han:

— Det er bekymringsverdig at andelen digital radiolytting er lavere i bil enn andre steder. Slik er det i flere land. Her i Norge har bilbransjen, radiobransjen og Medietilsynet gått sammen om en informasjonskampanje til norske bilister.

 1. Les også

  - Smalt er ikke salgbar radio

 2. Les også

  Bileiere vet ikke om radioen slutter å fungere

 3. Les også

  FM-slukkingen kan bli utsatt

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Lokalradio-svikt på DAB

 2. KULTUR

  DAB-saken: 243 færre lokalradio-aktører

 3. KULTUR

  Onsdag meldte Oslo overgang til DAB. Men denne gjengen gir ikke opp kampen for FM-radio.

 4. LEDER

  Aftenposten etterlyser: «Innhaldsbreidde og eigarmangfald» i DAB-radio

 5. POLITIKK

  Frps stortingsgruppe stemmer mot egen regjerings DAB-forslag

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Slukkingen av FM-nettet bør granskes