Ny Tid har klaget inn Faktisk.no til PFU. Mener avisens terrorartikler stemples som konspirasjonsteorier.

Ny Tid mener Faktisk.no har brutt fem punkter i Vær varsom-plakaten. Onsdag skal klagen behandles i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Ansvarlig redaktør Truls Lie i Ny Tid. Ansvarlig redaktør Truls Lie i Ny Tid. Representanter fra avisa har klagd inn Faktisk til PFU.

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

14. september 2017 publiserte nettstedet Faktisk.no en faktasjekk av avisen Ny Tid kalt «Nei, det er ikke innlysende at 9/11 var en eksplosjon».

Bakgrunnen for faktasjekken var at Ny Tid samme dag hadde presentert en hovedsak på forsiden med tittelen «Innlysende at 9/11 var en eksplosjon».

– Må passe seg for å slå fast hva som er fakta

Nå har Ny Tid og redaksjonsrådet deres klaget inn faktanettstedet til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for det de mener er brudd på følgende punkter i Vær varsom-plakaten:

  • Punkt 1.3, om pressens plikt til å verne om ytringsfriheten og åpen debatt
  • Punkt 1.4, om pressens plikt til å informere og sette søkelys på seg selv
  • Punkt 1.5, om å beskytte mot overgrep og forsømmelser
  • Punkt 2.1, om redaktøransvaret og uavhengighet
  • Punkt 3.2, om kildebredde, kildekritikk og opplysningskontroll

I klagen argumenterer avisen innledningsvis med at man må passe seg for å slå fast hva som er fakta, og for å stemple spørsmål og alternative teorier som konspirasjonsteorier.

– Lettvinte karakteristikker

I PFU-klagen argumenterer Ny Tid også for at de tre offisielle rapportene etter 11. september 2001 ikke har klart å overbevise hva som egentlig hendte den dagen.

Avisen mener det er verdt å stille spørsmål ved rapportene, heter det i klagen. De mener Faktisk forsøker å kvele debatten, og skriver:

«Som den fjerde statsmakt er det spesielt viktig at pressen tør å utfordre ved å stille spørsmål og bringe synspunkter som rokker ved offisielle versjoner av hendelser og dype tragedier – som tårnkollapsene i New York 11. september 2001.»

Ny Tid reagerer på flere av ordene som Faktisk bruker i den påklagede artikkelen. Ny Tid skriver:

«Karakteristikkene «ukritisk», «konspirasjonsteorier», «ikke objektiv eller uavhengig», «aksjonist», «useriøse nettsteder» og «utgir seg for å være vitenskapelige» forekommer i selve konklusjonen som vist ovenfor, som lettvinte, diskrediterende karakteristikker uten noen form for seriøs bevisførsel eller tillitvekkende argumentasjon.»

Avviser klagen

Faktisk.no avviser PFU-klagens innhold og mener de har sitt på det tørre. De skriver:

«Faktasjekk som sjanger innebærer en konklusjon. Den trekker vi selv på bakgrunn av gjennomgangen vi har foretatt. Når vi i denne saken konkluderer med at det ikke er «innlysende at 9/11 var en eksplosjon», støtter vi oss på en samlet vurdering av alt dette, der tre granskningsrapporter fra amerikanske føderale myndigheter veier tungt. Det er rett og slett ikke innlysende at 9/11 var en eksplosjon. Vi minner om at det er denne sentrale påstanden, aktualisert av Ny Tids oppslag, som var gjenstand for vår faktasjekk.»

Behandler klage mot Aftenposten

Onsdag kommer saken opp til behandling i PFU.

Der skal utvalget blant annet også behandle vikarbyrået Orange Helse AS’ klage på Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad for det de mener er «insinuerende påstander og villedende informasjon om Orange Helse under fanen «Paradise Papers».

De har også klaget inn Fagbladet og Fri Fagbevegelse, blant annet for mangel på samtidig imøtegåelse.

I tillegg skal seks andre saker behandles av utvalget denne uken.

Mer fra Medier24: