Bokanmeldelse: Står ikke til troende

Jakten på fremstillinger av tro i norsk samtidslitteratur har kanskje noe for seg, men dette blir for ukonsentrert og tilfeldig.

Tom Egil Hverven er litteraturanmelder i Klassekampen.

«Troen min er etter hvert vanskelig å skille fra forholdet jeg har til litteratur», skriver Tom Egil Hverven i forordet til denne essaysamlingen.

Det er uklart hva han mener med dette. Man skjønner at det her må handle om følelser som for Hverven er nært knyttet til det å lese. At litteraturen et stykke på vei kan fungere som en troserstatning, eller i hvert fall gi en opplevelse av meningsfylde i en ellers ofte ugjestmild verden. Men at tapt eller svekket gudstro kan erstattes av norsk samtidslitteratur? Det står simpelthen ikke til troende.

Les hele saken med abonnement