Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen går av

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har informert styret om at han vil gå av i løpet av 2022.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fratrer i løpet av neste år.
  • NTB

Eriksen ble ansatt høsten 2012 og tiltrådte i mars 2013. Han sier til egen arbeidsgiver at han har elsket hver eneste arbeidsdag, men at tiden nå er moden for et skifte.

– Jeg er ikke lei eller sliten av NRK, men jeg mener dette er riktig timing. Og så håper jeg at jeg etter hvert kan få brukt energi og erfaring på nye utfordringer, sier han.

NRK-sjefen sitter på åremål, og Eriksens ble forlenget senest mars 2019 med seks nye år.

Flytteprosess

Han ville imidlertid ikke gi seg mens NRK var midt i flytteprosessen til Ensjø.

Om to-tre år begynner byggingen av et nytt hovedkontor for NRK. Eriksen viser til at organisasjonen skal motiveres og aktiveres for å forberede flytting til Ensjø omtrent samtidig med at hans siste åremål som kringkastingssjef går ut.

– Det er rett og slett ikke fornuftig, hverken for NRK eller for meg, å gjennomføre et lederskifte akkurat når organisasjonen skal forberede seg til selve flyttingen, og vi er midt i byggingen, sier Eriksen.

Får skryt av styreleder

Styreleder Birger Magnus i NRK sier i en pressemelding at Eriksen tok initiativet til en dialog om å fratre for en stund siden.

– Dette er bakgrunnen for at styret nå setter i gang en prosess for å finne hans etterfølger. Vi skulle gjerne sett at han hadde fortsatt ut hele åremålsperioden, men forstår at en tidligere fratredelse også kan være en god løsning, både for ham selv og for NRK. Det er ingen tvil om at styret har vært svært fornøyd med Thor Gjermunds ledelse av NRK i alle disse årene, sier han.

Han hyller kringkastingssjefen for å ha skapt entusiasme i NRK, og for å ha gjennomført flere effektiviseringstiltak.

– Jeg vil også fremheve Thor Gjermunds evne til å skape en bred forankring for NRKs virksomhet og viktige samfunnsoppdrag. Arbeidet er gjort på en langsiktig og tillitvekkende måte, sier han.

Eriksen fortsetter mens rekrutteringen av hans etterfølger pågår. I tråd med ansettelsesavtalen har han rett til inntil 6 måneders lønn etter fratredelsen, fratrukket andre inntekter i perioden.