Essay: Idrett og spiseforstyrrelser. Medaljenes baksider | Finn Skårderud

Denne teksten er hverken ment som en kritikk eller et angrep. Den er snarere en fortvilt bønn. Vi har fått oss et betydelig idrettsproblem. Mange unge mennesker blir syke. Vi må gjøre mer.

Vi må snakke mer åpent om at idrett og spiseforstyrrelser er «søskenkulturer», mener Finn Skårderud.
  • Finn Skårderud

Det er påfallende store forekomster av spiseforstyrrelser hos unge mennesker som driver med konkurranseidrett. Det er vanskelig å finne andre miljøer med like høye tall. Det virker gåtefullt. Eller kanskje det simpelthen er logisk og fattbart, men at vi vier dette for lite oppmerksomhet, derfor vet for lite og deler for lite. Hvordan kan vi snakke bedre om dette?

La oss forsøke følgende tankeeksperiment: Tenk om det var et virus. Da hadde vi hatt det meget travelt med å gjøre noe.

Les hele saken med abonnement