Harald Eia: – Handler om presseetikk, ikke om ME-syke

Harald Eia anklager TV 2-journalist for dobbeltrolle. Nå har han sendt klage til Pressens Faglige Utvalg. – Jeg er ikke enig, svarer journalisten.

Harald Eia mener TV 2-saken kan gi et urealistisk håp om at man er kommet nærmere en kur for ME.

Harald Eia har klaget inn en TV 2-artikkel for pressens klageorgan (PFU). Den blir nå vurdert og behandles tidligst i januar. Den handlet om en alvorlig ME-syk pasient som fikk brystkreft, og hennes sykehistorie. I saken skrives det også om en studie utført på Haukeland universitetssykehus. Der hadde forskere undersøkt effekten av en kreftmedisin på ME-syke.

De som følger «Tore og Haralds podkast», har fått med seg Eias spøkefulle kommentarer rundt det å våge å sende inn klagen. Han har forsøkt å overtale flere komikervenner til å skrive under, så han selv skulle slippe.

Les hele saken med abonnement