Politiet har fjernet Y-blokk-aksjonistene

I over 20 år var Ellen de Vibe sjef for plan- og bygningsetaten i Oslo. Tirsdag måtte hun fjernes av politiet etter å ha lenket seg fast foran Y-blokken.

Ellen De Vibe og de andre demonstrantene ble ved 13-tiden tirsdag fjernet av politiet. Her blir hun løftet fra inngangspartiet til R5 i regjeringskvartalet, hvor kommunal- og moderniseringsministeren holder til.
  • Arve Henriksen

Rett før klokken 08 tirsdag morgen satte en håndfull demonstranter seg ned foran Y-blokken i Regjeringskvartalet. Seks av disse hadde lenket seg fast til hverandre.

Like før klokken 13.00 ankom en rekke polititjenestemenn utstyrt med munnbind. Da hadde noen av aksjonistene forflyttet seg til inngangspartiet til R5, hvor blant annet kommunal- og moderniseringsministeren holder til. Her sperret de inngangen med oransje kjettinger.

Les også

Statsråd Nikolai Astrup (H): – Y-blokken skal rives, og det skal skje nå

Etter det Aftenposten kjenner til, skal politiet ha blitt tilkalt for å fjerne aksjonistene fra inngangspartiet fordi de utgjorde en smittefare. Kort tid senere var alle aksjonistene fjernet.

Da politiet ankom ble aksjonistene bedt om å fjerne seg. Fem av dem etterkom ikke dette og ble innbrakt av politiet. De vil bli anmeldt og kan vente seg et forelegg. En av disse var Ellen de Vibe, tidligere direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo.

Ellen de Vibe (til venstre i bildet) lenket seg fast foran Y-blokken tirsdag morgen.

Etter 20 år i jobben som øverste leder for Oslos plan- og bygningsetat gikk hun av som direktør i januar i fjor.

– Jeg opplever at etaten både før og etter min tid har vært tydelig på de verdiene Y-blokken representerer. Som det står i kronikken i Aftenposten i dag, dreier dette seg om både våre forgjengeres og våre etterfølgeres historie og om velferdssamfunnets oppbygging etter krigen. Dette er så viktig at det er verdt å lenke seg fast for, sier de Vibe.

– Du var en tydelig stemme som plandirektør, du er ikke redd for at du nå kun vil bli husket som en aksjonist?

– Denne tydelige stemmen videreføres gjennom dette, sier hun.

Både Ellen de Vibe og politiet var utstyrt med munnbind under aksjonen tirsdag.

Ber om utsettelse

Kjersti Hembre i Støtteaksjon for å bevare Y-blokken sier til Aftenposten at aksjonen er godt planlagt.

– Vi kommer til å bli sittende her til vi blir båret bort. I utgangspunktet har vi tenkt å bli sittende lenge. Vi har kledd oss godt, sier Hemre.

Opprinnelig hadde de tenkt å arrangere en stor demonstrasjon, men på grunn av koronasituasjonen måtte dette skrinlegges.

Espen Viksjø ble fraktet bort av politiet. Han er barnebarnet til arkitekten bak bygget, Erling Viksjø.
Espen Viksjø og Caroline Støvring var to av aksjonistene som ble kjørt bort av politiet.

– Vi mener det er maktpåliggende å markere vår motstand, fordi rivingen av Y-blokken allerede er i gang. Vi vet at en nedskalering av Regjeringskvartalet og bevaring av Y-blokken vil bli et tema under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Derfor mener vi at rivingen må utsettes i påvente av denne behandlingen, sier Hemre.

Hemre viser også til vedtaket i Oslo bystyre i forrige uke, der flertallet nå sier nei til riving. Hun ønsker ikke å svare konkret på om de planlegger tilsvarende aksjoner fremover.

Aksjonistene lovet tirsdag morgen å bli sittende helt til de blir fjernet.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sa tirsdag formiddag til Aftenposten at de ikke ville foreta seg noe som helst overfor aksjonistene, såfremt de ikke var til hinder for arbeiderne eller utsatte andre for smittefare.

Det var derfor opp til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) å tilkalle politiet.