Kultur

Lærer musikk – blir bedre

 • Kaja Korsvold

Elever som får lære seg å spille et instrument gjør det bedre på skolen enn andre. Her fra Rustad skole i Oslo er heldig stilt med både musikkrom, instrumenter og utdannet lærer. Trygve indrelid

 • Amerikansk forskning viser at elever som får spille et instrument på skolen, blir generelt flinkere.

Påstanden om at elever som får praktisere i estetiske fag, gjør det bedre på skolen, blir ofte avvist av norske forskere.

Aftenposten skrev i forrige uke om at musikkundervisningen i mange norske skoler består i å se på YouTube, noen skoler har ikke musikk i det hele tatt.

Konsertsjef Scott Rogers i Rikskonsertene sier at amerikansk forskning har påvist en klar sammenheng.

Rogers er opprinnelig fra USA og har bakgrunn som musikklærer.

Gjør det klart bedre

Det er forskere påUniversity of Sarasota og East Texas State University som har gjennomført undersøkelsene som viser at elever på ungdomsskolen og videregående som deltok i praktisk musikkundervisning, gjorde det klart bedre enn de elevene som ikke fikk være med å spille på skolen.

Undersøkelsen viste en klar sammenheng mellom hvor mange år elevene hadde fått musikkundervisning på skolen, og nivået i matematikk, naturfag og språk.

Elevorkestre og kor på alle trinn

— Amerikansk skole har det samme problemet som Aftenposten har skrevet om denne uken, at det etter Gorge W. Bush skolereform legges tung vekt på nasjonale tester i språk og matematikk og at dette har ført til en nedprioritering av de estetiske fagene, sier Scott Rogers.

USA har samtidig tradisjon for at de kunstneriske fagene står sterkt, forteller amerikaneren.

- Skolene legger opp til aktivitet og ferdigheter i mye større grad enn norske skoler. Hvis du besøker en amerikansk skole vil den som regel både ha elevorkester som øver i skoletiden og kor på alle trinn, sier Scott Rogers.

- Vi savner musikklæreren hver dag

Rikskonsertene sender ut 9.000 konserter til norske skoler i året. Hver norske elev får to konserter i året. Hvordan elevene opplever konsertene er imidlertid forskjellig.

— Vi savner musikklæreren hver dag. En engasjert lærer er utrolig viktig. Våre musikere sier de kan merke det med en gang de går inn i salen, om elevene har en lærer som har satt dem inn i hva de skal oppleve, sier Turid Birkeland, direktør i Rikskonsertene.

Fiolinisten Catharina Chen er bare en av de mange høyt kvalifiserte musikerene som har turnert til norske skoler for Rikskonsertene.

Artister fra hele verden

Rikskonsertene hyrer dyktige artister fra hele verden og elevene får oppleve musikk i alle sjangre – fra folkeviser til opera, fra hiphop til barokkmusikk. Skolene får også undervisningsmateriell de læreren kan bruke i forbindelse med konserten.

Allikevel stiller altså elevene svært ofte uforberedt.

— Istedenfor å bruke konsertopplevelsen som en ressurs, bruker skolen den som sovepute for mangelfull musikkundervisning, sier Birkeland.

Som direktør i Riksonsertene opplever Turid Birkeland mangelen på kvalifiserte musikklærere i skolen som påtrengende. Rikskonsertene

— Vår innsats er en dråpe i havet i forhold til det en faglig kvalifisert musikklærer kan bidra med året igjennom. Vi skal gi opplevelsen og skolen skal gi utdanningen.

- Læreplanene blir ikke fulgt

Birkeland mener man burde gjøre i musikk som man gjør det i norskundervisningen.

- Når en forfatter kommer inn på en skole, møter hun en forberedt elevgruppe. Norskfaget er prioritert. Faget er en naturlig del av undervisningen.

Birkeland ser, som også organisasjoner som Musikk i skolen har uttalt til Aftenposten, at norsk skole nå legger mindre vekt på musikk som fag.

- Hva betyr det for elevene?

— Læreplanene har tydelige mål, men de blir ikke fulgt. Det er bra at elevene får to konserter og levende møter med musikk fra Rikskonsertene, men ille at de ikke får musikkfaglig ballast.

- Blir det større forskjeller på hvilket tilbud norske barn får?

— Åpenbart. Jeg er selvfølgelig som resten av kulturlivet glad for kulturløftet. Men det har ikke avstedkommet store forskjeller i kulturrekruttering.

- Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet sier det er kommunene og skolene selv som har ansvaret for å nå kompetansemålene i læreplanen. Burde ansvaret løftes opp?

— Forskning sier noe om musikkfagets verdi. Jeg ønsker å fri både til Jordahl og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De kan sørge for at skolen bedre nyttiggjør seg det overskuddshornet skolekonsertordningen er.

 1. Les også

  Advarer mot PISA-hysteri

 2. Les også

  Svakt fra OECD

 3. Les også

  - Vi fikk en lærer som skulle undervise i strikking, men hun kunne det ikke selv en gang

Relevante artikler

 1. NORGE

  Største skoleendring siden 2006: Legger frem nye læreplaner

 2. OSLOBY

  Er disse barna Oslos største musikktalenter?

 3. NORGE

  Sanner vil ha slankere og mer praktiske skolefag

 4. NORGE

  Regjeringen vil endre eksamen: Elevene kan komme opp i flere fag.

 5. KULTUR

  Demonstrerte mot mindre sang i norsk skole - med sang

 6. KRONIKK

  Kunnskapsministeren: Elevene må lære mer enn å lese, skrive og regne