Knytte vennskap

SPRÅKET VÅRT. Det vanlige uttrykket er vel å knytte vennskapsbånd, og betydningen er sikkert klar nok for dem som kjenner teksten på barnesangen om Tuppen og Lillemor.

Per-Egil Hegge.

Stoff som knytter seg til kongelige familier, er mer krevende enn som så. I begynnelsen av måneden redegjorde VG for vennskapet mellom kronprinsesse Mette-Marit og Franca Sozzani, en italiensk kvinne som redigerer magasinet Vogue. Her ble kongestoff-eksperten Kjell-Arne Totland sitert slik: «... damene har et svært knyttet vennskap».

Det var da enda godt at vennskapet ikke er forknytt. Men akkurat denne hoffreporteren er ganske omhyggelig når han setter ord sammen til setninger, og tipseren føler seg sikker på at det Totland har sagt, er at de to har knyttet et tett vennskap. Mer muntlig sier vi gjerne at to personer er nære venner, og selv om det er enklere, er det ikke dårligere norsk. Men «et svært knyttet vennskap» klinger ikke særlig bra. «Damene har et nært vennskap» eller «er nære venner» hadde vært fullt ut brukbart.

I gamle dager var det enklere med kongestoffet. For 50 år siden forekom det aldri at det regnet når kong Olav var på reise. I hvert fall gjorde det ikke det i Aftenpostens reportasjer — hvor det derimot var nikkende nelliker og mange andre presens partisipper i overflod. Men den nye tid presset seg på, kongen hadde åpnet fjernsynet i 1960, og i Dagsrevyen kunne seerne konstatere at det regnet iblant.

En modig medarbeider på desken i Aftenposten tok for seg kongereporteren, enda han slett ikke hadde myndighet til slikt, og kritiserte henne for at værrapporten ikke stemte med virkeligheten. Den utvalgte så hardt på ham og repliserte: «Solen skinner alltid hvor kong Olav kjører frem.»

De to kollegene bevarte et greit arbeidsforhold, men nære venner ble de naturlig nok ikke etter denne alvorlige meteorologiske uoverensstemmelsen.