Lover satsing på samisk kultur

Kulturminister Trine Skei Grande håper at den kommende kulturmeldingen vil preges av hennes besøk til samiske kulturinstitusjoner.

Kulturminister Trine Skei Grande møtte staben og skuespillere ved Beaivváš. Fv: Rawna Carita Eira, Ingá Márjá Sarre, Mary Sarre, Rolf Degerlund, kulturminister Trine Skei Grande og sametingspresident Ailin Keskitalo.
  • Arve Henriksen

Kulturministeren ble møtt med joik, teater og det samiske festmåltidet Biđus da hun tirsdag besøkte samefolkets nasjonalteater Beaivváš i Kautokeino. På forhånd hadde teatersjef Rolf Degerlund uttalt at han hadde store forventninger til at den nye statsråden var den som skulle gi et endelig klarsignal for et nytt teaterbygg, ettersom det eksisterende bygget er modent for sanering.

– Det er mye hyggeligere at folk tror at jeg kan utrette noe, enn det motsatte.

Les hele saken med abonnement